ליגה בלגית 18-19
נקהפרשיחסהפתיקונצמשקבוצה-
000‑00000בוורן1
000‑00000שרלרואה2
000‑00000לוקרן3
000‑00000מוסקרון4
000‑00000גנק5
000‑00000אנטוורפן6
000‑00000קלאב ברוז'7
000‑00000גנט8
000‑00000סטנדרד ליאז`9
000‑00000סט. טרוידן10
000‑00000אנדרלכט11
000‑00000סרקל ברוז'12
000‑00000אוסטנד13
000‑00000זולטה וורחם14
000‑00000קורטרייק15
000‑00000אופן16