לוח המשחקים המלא

חמישי, 14/06/2018

14/06, 18:00
מחזור 1 | כאן 11

שישי, 15/06/2018

15/06, 15:00
מחזור 1 | כאן 11
15/06, 18:00
מחזור 1 | כאן 11
15/06, 21:00
מחזור 1 | כאן 11

שבת, 16/06/2018

16/06, 19:00
מחזור 1 | ערוץ הספורט
16/06, 16:00
מחזור 1 | כאן 11
16/06, 22:00
מחזור 1 | כאן 11
16/06, 13:00
מחזור 1 | כאן 11

ראשון, 17/06/2018

שני, 18/06/2018

שלישי, 19/06/2018

רביעי, 20/06/2018

שלח טופס
20/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
שלח טופס
20/06, 18:00
מחזור 2 | כאן 11
שלח טופס
20/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11

חמישי, 21/06/2018

21/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
21/06, 18:00
מחזור 2 | כאן 11
21/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11

שישי, 22/06/2018

22/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
22/06, 18:00
מחזור 2 | כאן 11
22/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11

שבת, 23/06/2018

23/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
23/06, 18:00
מחזור 2 | קשת
23/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11

ראשון, 24/06/2018

24/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
24/06, 18:00
מחזור 2 | כאן 11
24/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11

שני, 25/06/2018

25/06, 17:00
מחזור 3 | כאן 11
25/06, 17:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
25/06, 21:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
25/06, 21:00
מחזור 3 | כאן 11

שלישי, 26/06/2018

26/06, 17:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
26/06, 17:00
מחזור 3 | כאן 11
26/06, 21:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
26/06, 21:00
מחזור 3 | כאן 11

רביעי, 27/06/2018

27/06, 17:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
27/06, 17:00
מחזור 3 | כאן 11
27/06, 21:00
מחזור 3 | כאן 11
27/06, 21:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט

חמישי, 28/06/2018

28/06, 17:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
28/06, 17:00
מחזור 3 | כאן 11
28/06, 21:00
מחזור 3 | כאן 11
28/06, 21:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט

בית A

14/06, 18:00
מחזור 1 | כאן 11
15/06, 15:00
מחזור 1 | כאן 11
שלח טופס
20/06, 18:00
מחזור 2 | כאן 11
25/06, 17:00
מחזור 3 | כאן 11
25/06, 17:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט

בית B

15/06, 18:00
מחזור 1 | כאן 11
15/06, 21:00
מחזור 1 | כאן 11
שלח טופס
20/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
שלח טופס
20/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11
25/06, 21:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
25/06, 21:00
מחזור 3 | כאן 11

בית C

16/06, 13:00
מחזור 1 | כאן 11
16/06, 19:00
מחזור 1 | ערוץ הספורט
21/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
21/06, 18:00
מחזור 2 | כאן 11
26/06, 17:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
26/06, 17:00
מחזור 3 | כאן 11

בית D

16/06, 16:00
מחזור 1 | כאן 11
16/06, 22:00
מחזור 1 | כאן 11
21/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11
22/06, 18:00
מחזור 2 | כאן 11
26/06, 21:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
26/06, 21:00
מחזור 3 | כאן 11

בית E

22/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
22/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11
27/06, 21:00
מחזור 3 | כאן 11
27/06, 21:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט

בית F

23/06, 18:00
מחזור 2 | קשת
23/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11
27/06, 17:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
27/06, 17:00
מחזור 3 | כאן 11

בית G

23/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
24/06, 15:00
מחזור 2 | כאן 11
28/06, 21:00
מחזור 3 | כאן 11
28/06, 21:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט

בית H

24/06, 18:00
מחזור 2 | כאן 11
24/06, 21:00
מחזור 2 | כאן 11
28/06, 17:00
מחזור 3 | ערוץ הספורט
28/06, 17:00
מחזור 3 | כאן 11