תקנון איגוד השחיה


איגוד השחייה בישראל (ע"ר)


עמותה מס' 58-024-489-5


תקנון מעודכן - 02.2016