תוקנו הקישורים בעמוד "שיפוט וטפסים"

20/02/2017 11:54

הועלו מחדש הקישורים לטפסי ההרשמה, השיפוט, תקנונים וכו'.

ניתן להוריד אותם מעמוד "שיפוט וטפסים".