בצעד מפתיע, בית הדין לספורט הפך את הקערה על פיה - וצינה האריס היא כבר לא יושבת ראש איגוד ההתעמלות. כך נקבע הערב (חמישי) בדיון בעתירה שהגיש הגיש עו”ד יפתח אבן עזרא בשם חברי ההנהלה של מכבי, שטענו כי הם לא נכחו בישיבת ההנהלה בה נקבע כי האריס תיבחר לתפקיד ולכן הליך בחירתה לא תקין. בית הדין מצא כי העתירה הייתה מוצדקת והוביל לפארסה גדולה.

כזכור, במכבי טענו כי מדובר ב”מחטף” לדבריהם, משום שאנשי הפועל החליטו לקיים את הישיבה בלעדיהם, ובית הדין הסכים עם רוח הדברים לאחר שקבע כי החלטת ההנהלה האחרונה לגבי האריס בטלה ויש לקיים בחירות מחדש לתפקיד היו”ר.

פירוש הדבר הוא שעודד אברמסון וכנרת צדף חוזרים לכהן כיושבי ראש משותפים וזמניים, כנציגים של שתי הסיעות החזקות, מכבי והפועל. הנהלת האיגוד נמצאת בשוויון מוחלט וחבריה חוששים כי ההחלטה להחזיר את המצב לקדמותו עלולה לייצר בעיות מול האיגוד העולמי, משום שזה דרש בחודש אוגוסט האחרון למנות יו”ר קבוע לאיגוד בתוך חודש ימים, כלומר עד ספטמבר. החשש הוא ששני הצדדים לא יגיעו להסכמה לגבי זהות היו”ר הבא וכי עיכוב נוסף עלול להוביל לסנקציות.