האם עתידו של ההוקי הישראלי נמצא בסכנה? דו"ח ביקורת חמור של מבקר הפנים בטוטו, שחשף שורה של ליקויים בהתנהלותה של התאחדות ההוקי קרח, הוביל להפסקת ההקצאות שניתנות לה מטעם המדינה ונראה כי הפעילות שלה אף עלולה להיעצר. בהתאחדות ממתינים כעת להחלטת הטוטו, לאחר שימוע שבוצע לראשי הענף.

ממצאי דו"ח הביקורת, שהגיעו לידי ONE ונחשפים כעת לראשונה, מעלים חשדות חמורים לכאורה על דיווחים שגויים וכוזבים, רישום קבוצות שאינן קיימות, "ניפוח" לכאורה של כמות הספורטאים בענף, חשד לאי קיום בדיקות רפואיות וביטוחים לספורטאים, התנהלות לא תקינה של קבוצות, וליגה אחת שלכאורה רשומה בשני איגודים שונים ומקבלת תקציב כפול מהמדינה.

מבקר הפנים של הטוטו, רו"ח נדב ברבי, החל בבדיקת הפעילות בהתאחדות ההוקי קרח בעקבות תלונה שהוגשה אליו על חשד לדיווחים לא נכונים שנמסרו לטוטו מטעם ההתאחדות - ומהבדיקה שלו התגלה כי ההתאחדות אכן מסרה לכאורה דיווחים שגויים על כמות ספורטאים גבוהה יותר מזו שהייתה רשומה אצלה בפועל.

משרדי הטוטו (שי לוי)משרדי הטוטו (שי לוי)

חשש לדיווחים כפולים וכוזבים

בטוטו מתקצבים ענפים וקבוצות לפי אמות מידה שונות, כאשר בין היתר נלקחים בחשבון גם היקף הפעילות של הענף וכמות הספורטאים שרשומים בו. כך למשל, לפי הדו"ח ב-2017 התאחדות ההוקי קרח דיווחה על קיומם של 1,335 ספורטאים רשומים, בעוד שמנהל ההקצבות של הטוטו זיהה כי זו דיווחה על 378 ספורטאים פעמיים, כך שבפועל כמות הספורטאים שהיו זכאים לתמיכה מהטוטו עמד רק על 957.

בנוסף, נמסרו לטוטו דיווחים שגויים לכאורה גם באשר לכמות הקבוצות הפעילות. ההתאחדות דיווחה על קיומן של 96 קבוצות שזכאיות לקבל תמיכה מהטוטו, אך הבדיקה מצאה כי "57 קבוצות בלבד עומדות בתנאי הסף למספר המינימלי של ספורטאים בקבוצה, ומתוכן לא נמצאה אף קבוצה שהשתתפה ב-18 תחרויות, כנדרש בתנאי הסף לאמות המידה". חלק מהספורטאים, אגב, היו רשומים בכמה קבוצות לפיו הרישומים שהוצגו בדו"ח הביקורת.

הבדיקה הפנימית של הטוטו העלתה גם כמה נתונים מדאיגים באשר ליחס שניתן לספורטאים בענף ההוקי הישראלי. לפי הדו"ח, "מתוך מדגם שנעשה ל-145 ספורטאים, ל-68 אחוזים מהם לא נמצא אישור לביצוע בדיקה רפואית ו/או אסמכתא לביצוע בדיקה ארגומטרית", בניגוד לחוק הספורט. בנוסף, מבדיקה שנעשתה לשלוש עמותות שחברות בו נמצא כי "28 אחוז מהספורטאים לא בוטחו".

ההקצבות לענף נעצרו. הוקי קרח בארץ (עמית שיסל)ההקצבות לענף נעצרו. הוקי קרח בארץ (עמית שיסל)

מנגד, בהתאחדות השיבו למבקר וטענו בתגובה: "לא ברור לנו איזה מדגם נעשה, אך ההתאחדות מקפידה על קבלת אישורים לבדיקות רפואיות של הספורטאים טרם פתיחת העונה. ספורטאי אשר אינו מבוטח מנוע מלהשתתף בפעילות הליגות בהתאחדות". אלא שלפי הדו"ח, בענף לא נהוג לציין את מספרי הזהות של השחקנים בטופסי המשחקים ומעבר לזה, בנתוני ההתאחדות נרשם כי ל-45 ספורטאים אין בדיקה רפואית ולמרות זאת הם דווחו למועצה ככאלה שיש להם אישור רפואי, כך שלטענת המבקר "קיים פער בין הנתונים שנמצאים בידיהם לאלה שנמסרו לטוטו וממנו עולה חשש לדיווח כוזב".

הקצאת כספים כפולה לענף אחד?

ההתאחדות להוקי קרח נוסדה ב-1993 במטרה לאגד ולנהל קבוצות הוקי קרח והוקי אינליין (הוקי על משטח בטון) והיא ניהלה את הפעילות בשני הענפים הללו. מבדיקת הנעשה בענף האינליין מצא המבקר כי קיימת חפיפה בין הדיווחים של התאחדות ההוקי לאלה של איגוד הגלגיליות, כך שאפילו אנשי ההנהלה, השופטים והמאמנים הם אותם הנציגים בשני הגופים, מה שהעלה אצלו חשש לדיווח כפול של התאחדות ההוקי קרח ואיגוד הגלגיליות, הרי שלכאורה מדובר באותו הענף, עם אותן התחרויות, שמקבל למעשה תמיכה תקציבית כפולה.

בדו"ח נכתב כי "46 אחוזים מהספורטאים (619 ספורטאים) המדווחים בהתאחדות הם ספורטאי אינליין. כ-84 אחוזים מספורטאי האינליין המדווחים בהתאחדות (520 ספורטאים) מדווחים גם כספורטאי אינליין באיגוד הגלגיליות הישראלי. כמו כן, כ-7 אחוזים מספורטאי ההוקי קרח המדווחים בהתאחדות (50 ספורטאים) מדווחים גם כספורטאי ענף האינליין באיגוד הגלגליליות הישראלי".

המבקר הוסיף כי באיגוד ההוקי "לא נמצא תיעוד מספק או אסמכתא חד משמעית המעידה על קיום תחרויות כלשהן בענף האינליין". לדבריו של רו"ח ברבי, "הממצאים מעלים תהיות וחשדות לגבי אמינות ואמיתות הדיווחים ומעלים חשד כי ענף האינליין מדווח בשני גופים שונים, כאשר בפועל משוחק (אם בכלל) בגוף אחד בלבד".

קבוצות ההוקי קרח. למצולמים אין קשר לכתבה (ואלריה גרנובסקי)קבוצות ההוקי קרח. למצולמים אין קשר לכתבה (ואלריה גרנובסקי)

בהתאחדות הגיבו לטענות הללו בדו"ח ומסרו למבקר כי "מדובר בתלונת שווא מקוממת. ענף האינליין הוקי קיים בישראל רק תחת ההתאחדות הישראלית להוקי קרח. לדעתנו המבקר טעה בהגדרה כי באיגוד הגלגיליות הישראלי קיים ענף הוקי אינליין, למיטב ידיעתנו זהו ענף הוקי רולר או ענף הוקי גלגיליות שבו החוקים הם שונים. ההתאחדות מקפידה על בחירת אנשי המקצוע המתאימים לענף האינליין מקרב הפעילים בתחום. גם אם ישנה חפיפה חלקית הרי שזו חפיפה שנוצרה מכורח המציאות ולא יתכן כי ישנה חפיפה מלאה".

"בעקבות ממצאי הדו"ח, הוקפאו ההקצבות להתאחדות"

מהטוטו נמסר בתגובה: "המועצה להסדר ההימורים בספורט אכן קיימה ביקורת בהתאחדות ההוקי קרח. דו"ח הביקורת הוצג בפני ועדת הביקורת של המועצה ונערך להתאחדות ההוקי קרח שימוע. תהליך הטיפול בדו"ח נמצא בשלבים הסופיים והחלטות סופיות צפויות להתקבל על ידי דירקטוריון המועצה בחודש הקרוב. בכל מקרה, החל מאפריל 2018 ובעקבות ממצאי הדו"ח, הוחלט על הקפאת הקצבות המועצה להתאחדות ההוקי קרח וזאת עד קבלת החלטה סופית בנושא".

גורם בהתאחדות ההוקי קרח אמר על הממצאים: "היו בדו"ח טענות טכניות, שרובן עסקו בענף האינליין, והלקחים הופקו ויושמו. ההתאחדות שכרה מזכירה שתופל בנפרד בכל הרישומים כבר בעונת 2017/18, לאחר קבלת טיוטת הדו”ח ב-2017. הנושא היחיד שאותו ההתאחדות באמת פירשה בצורה לא נכונה לאורך שנים הוא התנאי של קיום למעלה מ-18 משחקי ליגה עבור כל קבוצה במהלך העונה. עד כה כל קבוצה בליגה קיימה כ-14 משחקים בעונה והשלימה את יתר המשחקים במפגשים נוספים  בארץ או בחו”ל. זה נבע מהקושי של היעדר מתקנים ותקציבים כדי לקיים ליגה של 18 משחקים לכל קבוצה טרם משחקי הפלייאוף. אנחנו הולכים לשנות זאת בעונה הקרובה, אם כי אנו נאלצים להתמודד עם העובדה שבישראל קיימים רק שני מתקנים ראויים עם משטחי קרח לקיום ליגה, במטולה ובחולון, שעלות השימוש בהם היא גבוהה".

עוד הוסיפו לומר בהתאחדות ההוקי כי "סך כל ההקצבה שההתאחדות קיבלה ב-2017 עמדה על כחצי מיליון שקלים עבור שני הענפים. למרות הכל, אנחנו מגיעים לתוצאות יפות מאוד והענף בצמיחה. נבחרת הבוגרים שלנו נמצאת בדרג 2B בעולם, לצד מדינות כמו מקסיקו, ניו זילנד, אוסטרליה וסין שיש להן תרבות ספורט ותשתיות טובות יותר משלנו. נבחרת ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הזהב באליפות העולם בבית שלה ועלתה דרג, כאשר זו רק הפעם השלישית בה נבחרת ישראל עד גיל 20 משתתפת בתחרות".