קבוצות הספורט בפתח תקווה זועמות על העירייה המקומית ועל ראש העיר, רמי גרינברג, על כך שהעירייה הודיעה לקבוצות שההקצבות אליהן לשנת 2020 נעצרות לאור המצב הכספי של העירייה בשל מגפת הקורונה.

בתוך כך, הקבוצות אומרות: “זה לא ייתכן שמתכננים ובונים תקציב ולפתע פתאום עוצרים את זה, אי אפשר ככה להחזיק קבוצות וזה פשוט חוסר התחשבות. אנחנו מבינים שהקורונה פגעה בהכול, אך הספורט הוא רק פסיק קטן מהתקציב של עיריית פתח תקווה ולא יכול להיות שלא ימצאו את המקורות לעזור לקבוצות. זו פגיעה אנושה לחלק מהקבוצות ולשחקנים צעירים שנמצאים במחלקות הנוער”.

מלשכת דובר העירייה נמסר: "עיריית פ"ת כמו כל הרשויות בארץ, נפגעה כתוצאה ממשבר הקורונה. לאור הדוחק שהמשבר גרר בכלל הרשויות בישראל, על פי פקודת העיריות לא ניתן לחלק תמיכות. נציין כי ראש העיר מקדם בימים אלו תכנית התייעלות אשר במסגרתה קיצץ גרינברג בשכרו וכן קוצץ שכר העובדים. בנוסף, ספקי העירייה התבקשו להפחית חמישה אחוזים מהתשלום השוטף ובמקביל העירייה פועלת לגיוס כספים ממקורות חוץ. זאת מתוך מטרה לצמצם את הדוחק שנוצר, לשמור על טיב רמת השירות לתושבים וגם לאפשר חלק מהתמיכות”.

“ראש העיר, רמי גרינברג, עם כניסתו לתפקיד פעל כדי להעלות באופן משמעותי את התמיכות לעמותות הספורט לצד סבסוד המתקנים העירוניים והשימוש באיצטדיון. העירייה הקימה מגרשי אימונים לקבוצות במוקדים שונים בעיר ושדרגה את הקיימים לרווחת הקבוצות וחובבי הספורט בכלל. בשנתיים האחרונות נעשתה מהפכה בספורט ואנחנו מאמינים שלאחר שנצלח את המשבר, עם שאר הרשויות שנמצאות במצב דומה, נוכל להחזיר את התמיכות להיקפן המקורי ואף מעבר”.