בית הדין האזורי לעבודה בירושלים חייב באחרונה את הפועל ירושלים מליגה א’ לשלם לבלמה בעבר מעוז סמיה סכום המוערך בכ-150 אלף ש”ח פיצויים, זאת מאחר ולא הגישה כתב הגנה להחלטת בית הדין להחלטתה מה-24 באפריל ועל יסוד העובדה שהתביעה לא נסתרה. השחקן יוצג על ידי עורך הדין דודי בר-אלי.

בהחלטת השופטת שרה ברוינר ישרזדה נכתב: “הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע כדלקמן: א. חלף הפרשות לפנסיה והחזר ניכויים משכרו של התובע בסך 60,320 ש”ח, ב. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין ובגין אי עריכת שימוע בסך של 20 אלף ש”ח, בהיעדר הצבעה על קיומן של נסיבות מחמירות, ביה”ד לא ראה לנכון לפסוק מעבר לכך, ג. השלמת פיצויי פיטורין (מעבר להפרשות למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה) בסך של 23,820 ש”ח, ד. חלף הודעה מוקדמת בסך של 19,980 ש”ח”.

כמו כן על הסעיפים הבאים: “ה. אשר לדמי הבראה בגין תקופת עבודתו של התובע בין החודשים 08/12 ל-08/14 נוכח לשון צווי ההרחבה הרלבנטיים לאותה התקופה, אין התובע זכאי לתבוע בגין כך, אם כן התובע זכאי לדמי הראה בסך של 4,158 ש”ח, ו. התביעה לפדיון ימי חופשה מוגבלת לשלוש שנים, על כן התובע זכאי לסך של 10,368 ש”ח עבור פדיון חופשה שבין 08/15 ל-08/17, ז. דמי חגים בסך של 10,192 ש”ח”.

יחד עם זאת, מספר סעיפים לא התקבלו על ידי השופטת – תביעה לפיצויי הלנה התיישנה, התביעה לרכיב זכאות ותק נדחתה, תביעתו להחזרי נסיעות נדחתה, ביה”ד לא מצא לנכון לפסוק פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד או בגין אי מסירת תלושי שכר או תלושי שכר פגומים. הפועל ירושלים גם תישא בהוצאות שכר טרחת עורך דינו של סמיה בסך של 10,000 ש”ח.