לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם ואיילת זוסמן לאחר התרגיל (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם ואיילת זוסמן לאחר התרגיל (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם בתרגיל החישוק (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם בתרגיל החישוק (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם עם המדליה על הפודיום (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם עם המדליה על הפודיום (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)
ניקול זליקמן, ניקול וורונקוב, יוליאנה טלגין ולינוי אשרם (מערכת ONE)ניקול זליקמן, ניקול וורונקוב, יוליאנה טלגין ולינוי אשרם (מערכת ONE)
לינוי אשרם ואיילת זוסמן (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם ואיילת זוסמן (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם עם המדליות ודגל ישראל (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם עם המדליות ודגל ישראל (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם, יוליאנה טלגין, ניקול וורונקוב, ניקול זליקמן ואלה סמופלוב (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם, יוליאנה טלגין, ניקול וורונקוב, ניקול זליקמן ואלה סמופלוב (עמית שיסל, באקו)
לנה קופילנקו, לינוי אשרם ואיילת זוסמן (עמית שיסל, באקו)לנה קופילנקו, לינוי אשרם ואיילת זוסמן (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם בתרגיל האלות (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם בתרגיל האלות (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם בתרגיל האלות (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם בתרגיל האלות (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם בתרגיל הסרט (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם בתרגיל הסרט (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם בתרגיל החישוק (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם בתרגיל החישוק (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם בתרגיל הכדור (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם בתרגיל הכדור (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם בתרגיל הכדור (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם בתרגיל הכדור (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם וניקול זליקמן מתחבקות (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם וניקול זליקמן מתחבקות (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם, ניקול זליקמן ולנה קופילנקו מתחבקות (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם, ניקול זליקמן ולנה קופילנקו מתחבקות (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם (עמית שיסל, באקו)
לינוי אשרם עם מדליית הארד (עמית שיסל, באקו)לינוי אשרם עם מדליית הארד (עמית שיסל, באקו)