בשבועות האחרונים עסקו באיגוד הכדורעף בחשיבה  אסטרטגית לקראת החזרת הפעילות כולל התייחסות לאי הוודאות בנושא התמיכות הלאומיות. בישיבה שנערכה היום (ראשון) הוחלט פה אחד ע"י כל חברי הנהלה על ניהול תקציב "צומח" ,בבסיסו הפעלת מטה האיגוד ובהמשך תקצוב כל פעילות בנפרד ועל פי סדר עדיפות חדש שנקבע.

“האיגוד יפעיל את מטה האיגוד המצומצם החל מה-1.6.20 והוגדר תקציבו. המטה המצומצם יציג תכנית עבודה לחזרה לפעילות כולל ליגות וגביע בכל המסגרות בהתאם להוראות משרד הבריאות. ליום הפעלת הפעילות באופן מעשי הוגדר תקציב הפעלה של משחקי ליגה וגביע בכל הגילאים. אושר תקציב הפעלת האקדמיה לעונת 2020-21. תוקם מערכת איתור לאומית -אושר תקציב”.

אתר ספורט ONE ראשי תוצאות LIVE גליצ'ים
קמפיין המנהלת להחזרת הכדורגל

עוד נקבע: “הצוות האסטרטגי יכין תכנית מפורטת של תמיכה באגודות כגון: הסעות לספורטאים מרוחקים, ההשתתפות בשכר מאמן כושר, בדיקות רפואיות, הפחתת דמי רישום אגודות ושחקנים כדי לשמור על גודלו של הענף ועוד נושאים והתוכנית תוגש לאישור תקציבי. אם ייוודע התוכניות הבינלאומיות של הנבחרות השונות יוגדר תקציב מחודש. שיפור המערכות הפיננסיות ע"י החלטות בנושא גביית חובות מאגודות והקטנת והפחתת החובות לספקים”.

כמו כן דנה הנהלה בעניין הכרזת אלופות בליגות העל, לאחר דיון מורכב ומאתגר הוחלט לדחות את החלטה בעניין ולהמתין לפסקי דין בנושא ובמעקב ללמוד  את התנהלות האיגודים האחרים בארץ