המועצה להסדר ההימורים בספורט הודיעה כי בהתאם להוראות משרד האוצר לחוק להסדר ההימורים בספורט, יופסקו החל מהיום (שני) ההימורים על מרוצי סוסים הנערכים על ידי המועצה ולא ניתן יהיה יותר להשתתף במשחקי רייסר.

כעת, כל משתתף המחזיק בקבלה זוכה יוכל לפדות את הזכייה ולקבל את סכום הפרס המגיע לו גם לאחר הפסקת פעילות הרייסר בישראל, וזאת באמצעות פניה, עם הקבלה המקורית, לתחנת טוטו או למשרדי המועצה. המשתתפים מתבקשים להיכנס לחשבונם באתר רייסר וככל שהם נמצאים ביתרת זכות, מתבקשים למשוך את הכספים.

ב-1.1.2018 אתר "רייסר" של המועצה ייסגר להימורים. עם זאת, תינתן למשתתפים בעלי חשבון משתתף אפשרות להיכנס לחשבונם לצורך משיכת זכיות ויתרות, וזאת לתקופת מעבר בלבד. בתום תקופת המעבר יהיה על המשתתף לפנות לשירות הלקוחות של המועצה.

בואו להרוויח ממרוצי סוסים