אחרי למעלה מ-70 שנה, המכללה האקדמית בווינגייט לחינוך גופני ולספורט בדרך להתמזג עם מכללת לוינסקי בתל אביב במהלך אותו יזמה המדינה - אך חלק מהסגל האקדמי, המרצים הוותיקים, הספורטאים והמאמנים הלאומיים שלמדו במכללה מתנגדים לכך וחוששים כי הייחודיות של המכללה תיפגע.

מדובר במהלך עליו דובר בשנים האחרונות, בעקבות כוונת המדינה והמועצה להשכלה גבוהה למזג ולאחד בין המכללות השונות ברחבי הארץ, כפי שקרה לדוגמה עם מכללת אוהלו שאוחדה עם מכללת תל חי בקצרין. לפני כעשור נחתם הסכם בין משרד החינוך לוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה לפיו מכללות לחינוך יזכו לתמיכה תקציבית, בתנאי שיעלו את הרמה הפדגוגית ויתמזגו עם מכללות אחרות כך שיהיו גדולות יותר.

בין היתר, תוכנן למזג את המכללה האקדמית בווינגייט עם מכללה אחרת לחינוך, בתהליך אסטרטגי שעובר ועדות ודירקטוריונים, כאשר לפי המועצה להשכלה גבוהה זה נעשה מתוך רצון שהמכללה המשותפת תמשיך להכשיר לחינוך גופני אבל גם תתמחה בפדגוגיה לחינוך גופני. בשנת 2017 הועברה טיוטת מסמכים לאיחוד ומיזוג המכללות, כאשר בסגל האקדמי טענו כי המסמכים לכאורה הוסתרו מהם, כך לטענתם, אך לאחר פנייה לבית הדין לעובדה אלה הועברו גם לעיונם.

בעקבות זאת, עוד ב-2018 נשלח מכתב לשר החינוך לשעבר נפתלי בנט, בו התרעמו ותיקי הספורטאים ואנשי האקדמיה לחינוך הגופני בישראל, והם יצאו נגד המהלך למזג את המכללה בוינגייט עם זו שבתל אביב: "מיזוג המכללה בווינגייט לתוך מכללת לוינסקי עלול לפגוע בייחודיות של המוסד וכפועל יוצא מכך תגרם פגיעה משמעותית בהליך ההכשרה של דור העתיד האמון על קידום ופיתוח הספורט, החינוך הגופני, הפעילות הגופנית ואורח חיים בריא במדינת ישראל".

בשנה האחרונה נעשתה פנייה דומה גם לשר החינוך יואב גלנט במכתב והם ביקשו ממנו להקפיא את המיזוג המסתמן: "להערכתנו המקצועית, זו תהיה טעות היסטורית ובכייה לדורות. המיזוג יגרום תוך זמן קצר להבלעותו והעלמותו של מוסד עם מסורת ומוניטין בינלאומי שנבנו במאמצים על ידינו ועל ידי אחרים. עם כל הכבוד שאנו רוכשים למכללת לוינסקי, אין לה דבר וחצי דבר לתרום לחיזוק תחום מדעי הספורט, המחקר ואורח החיים הפעיל בישראל".

יואב גלנט ליד רה"מ בנימין נתניהו (רויטרס)יואב גלנט ליד רה"מ בנימין נתניהו (רויטרס)

על המכתב לשר גלנט היו חתומים פרופ' גרשון טננבאום, ד"ר בוקי צ'יש, ד"ר דיאנה איסן וד"ר פיני שמעון, שהוסיפו לציין בו כי "באיחוד המכללות מעורבים לכאורה אינטרסים זרים של גורמים רבים שייהנו אישית וכספית מהמיזוג. הגשנו תלונות רבות בנושא לצוות הבכיר במשרדך כמו גם לוועדת המשנה לביקורת ואכיפה של המל"ג. מסמך המשילות, עליו מושתת כתנאי יסוד המיזוג בין מכללות וינגייט-לוינסקי, הוא הלכה למעשה 'סידור עבודה' מתגמל לשני נשיאים ושני מנכ"לים אשר ייהנו אישית מפירות החלטתם בסכומים של מיליוני שקלים מכספי ציבור".

על פי "מסמך המשילות" שהגיע לידיהם, לטענתם כך ימונו לכאורה הבכירים לתפקידים במכללה המאוחדת: "פרופ' מיכל בלר תכהן כנשיאת המכללה המאוחדת במשך שלוש שנים עם אישור האיחוד על ידי הרשויות, אך לא יאוחר מספטמבר 2018. פרופ' רוני לידור יכהן בתקופה נזכרת לעיל כרקטור ולאחר מכן יכהן כנשיא המכללה המאוחדת לתקופה של קדנציה אחת. עם סיום כהונתה, פרופ' בלר תישאר במכללה ותכהן כחוקרת בכירה בתחומה, ותיבחן האפשרות להעניק לה תואר של מופקדת קתדרה או כל תואר הולם אחר. שלמה בן גל יכהן כמנכ"ל המכללה המאוחדת מיום כינונה לתקופה של שנתיים, בתקופה זו יכהן עופר קלפר כמשנה למנכ"ל האחראי לעניינים הכספיים של המוסד".

ועד הסגל האקדמי במכללה האקדמית בווינגייט אף פנה לפרופ' אדו פרלמן, יו"ר ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה במל"ג, ולעו"ד נדב שמיר מהמל"ג עם תלונות בנושא, במכתבים שנשלחו על ידי עו"ד ארי הלל, שכתב: "אין ולא קיימת על פי התקנון האפשרות למנות שני נשיאים בהסכם רוטציה. נשיא המכללה פרופ' רוני לידור משלים עתה כהונה שנייה בתפקידו ובהסכם המשילות הוא מבטיח לעצמו קדנציה נוספת וזאת כתנאי לקידום הליך המיזוג".

לטענתם, במל"ג לא התייחסו לפניות הללו ברצינות, אך גורמים המעורים בפרטים הבהירו כי לכל מוסד אקדמי יש חופש אקדמי, מנהלי ותקציבי, וכי הוחלט על רוטציה בין הנשיאים בשש השנים הראשונות של המכללה המאוחדת, כאשר כל התוכניות של וינגייט ימשיכו להתקיים כרגיל.

מהמל"ג נמסר בתגובה: "המועצה להשכלה גבוהה מייחסת חשיבות רבה לאיכות הכשרת המורים במכללות האקדמיות לחינוך במדינת ישראל. איחוד מכללת לוינסקי יחד עם המכללה האקדמית בווינגייט הוא חלק מתהליך מוסכם בין משרד החינוך למל"ג וות"ת שמטרתו לשפר את איכות הכשרת המורים בישראל. במסגרת זו, עוברות כל המכללות האקדמיות לחינוך תהליך איחוד, ובהמשך מעבר לאחריות תקציבית ותכנונית של הות"ת (הועדה לתכנון ולתקצוב)".

עוד נמסר כי "הבקשה לאיחוד של מכללת לוינסקי עם המכללה האקדמית בוינגייט הוגשה למל"ג לאחר שהגופים המנהלים בכל אחת מהמכללות החליטו לקדם מהלך זה על מנת לשלב את הכוחות המקצועיים והייחודיים הקיימים בכל אחת מהמכללות בנפרד, למרכז אקדמי איכותי להכשרת מורים ולגישות הוראה עדכניות בתחומי החינוך, התנועה והמוסיקה. בקשת האיחוד נמצאת על שולחנה של המועצה להשכלה גבוהה ובמסגרת זו ידונו לעומק כל מכלול הנושאים הנובעים מהאיחוד".

מהמכללה האקדמית בווינגייט נמסר בתגובה: "המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב ומשרד החינוך אישרו עקרונית את מתווה האיחוד בין שתי מכללות מפוארות, מכללת לוינסקי לחינוך והמכללה האקדמית בוינגייט, וזאת כחלק מביצוע מתווה לאיחוד מכללות לחינוך ומעבר לתקצוב ות"ת, אותו קבעה ומובילה המדינה. זוהי בשורה גדולה. מדובר בקפיצת מדרגה חשובה המסמלת את מקומן הטבעי של המכללות לחינוך - בהשכלה הגבוהה. 

"מתווה המיזוג גובש בקפדנות, תוך שמירה על הייחודית של שני המוסדות, כמו גם על סגל העובדים. ועד הסגל האקדמי כבר הצהיר בעבר כי אין לו התנגדות למיזוג. המעבר הצפוי לתקצוב ות"ת אף ייצור אפשרויות אקדמיות חדשות לטובת סגל העובדים והסטודנטים גם יחד. הטענות חסרות השחר בדבר אינטרסים זרים, והטבות כאלה ואחרות הנן מגוחכות והמכללה תפעל בדרכים המשפטיות המתאימות לשמירה על שמה הטוב".