ניס
נים
  2 - 1   הסתיים
ווילאן סיפריאן הבקעת פנדל (9)
איגנטיוס גנאגו שער (16)
ראסין קולי כרטיס אדום (51)
רנו ריפארט הבקעת פנדל (44)
פבלו מרטינז כרטיס אדום (98)
אנתוני בריאנסון כרטיס אדום (98)