<< שישי שבת ראשון שני שלישי
שישי | 29/05/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
00:00 105 גוואדלופה - מוניציפל פרז זלדון קוסטה ריקה ראשונה S,D
1.55 2.90 3.90
00:00 106 גוואדלופה - מוניציפל פרז זלדון(1+) קוסטה ריקה ראשונה 00
2.60 3.05 1.85
00:00 107 סך הכל שערים(2-3) - גוואדלופה/מוניציפל פרז זלדון קוסטה ריקה ראשונה S,D
3.40 1.75 2.40
00:00 108 מעל/מתחת שערים(2.5) - גוואדלופה/מוניציפל פרז זלדון קוסטה ריקה ראשונה 00
1.80 1.50
00:00 109 מחצית ראשונה - גוואדלופה/מוניציפל פרז זלדון קוסטה ריקה ראשונה 00
2.00 1.85 4.40
13:30 153 דאגו - סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.85 2.65 3.05
13:30 154 דאגו - סאנגג'ו סאנגמו(1+) דרום קוריאנית ראשונה 00
3.40 3.20 1.55
13:30 155 סך הכל שערים(2-3) - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה S,D
2.55 1.75 3.15
13:30 156 מעל/מתחת שערים(2.5) - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה 00
1.90 1.45
13:30 157 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה 00
2.80 1.20
13:30 158 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה 00
2.10 1.40
13:30 159 מחצית ראשונה - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה 00
2.35 1.80 3.60
13:30 160 מחצית שנייה - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה 00
2.10 2.10 3.25
13:30 161 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.90 2.40 2.95
13:30 162 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה S,D
1.55 2.55 4.10
13:30 163 יותר קרנות עם יתרון - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו(1.5+) דרום קוריאנית ראשונה 00
1.85 1.50
13:30 164 שער ראשון במשחק - דאגו/סאנגג'ו סאנגמו דרום קוריאנית ראשונה 00
1.60 6.00 2.10
16:00 167 אינדיג'ה - ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה S,D
2.25 2.75 2.25
16:00 168 אינדיג'ה(1+) - ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה 00
1.35 3.55 4.30
16:00 169 סך הכל שערים(2-3) - אינדיג'ה/ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה S,D
2.85 1.75 2.80
16:00 170 מעל/מתחת שערים(2.5) - אינדיג'ה/ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה 00
1.70 1.60
16:00 171 מחצית ראשונה - אינדיג'ה/ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה 00
2.80 1.85 2.75
16:00 172 מחצית שנייה - אינדיג'ה/ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה 00
2.55 2.20 2.50
16:00 173 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אינדיג'ה/ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה S,D
2.15 2.30 2.65
16:00 174 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אינדיג'ה/ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
16:00 175 יותר קרנות עם יתרון - אינדיג'ה(1.5+)/ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה 00
1.65 1.65
16:00 176 שער ראשון במשחק - אינדיג'ה/ספרטק סובוטיצה סרבית ראשונה 00
1.80 7.50 1.75
18:00 189 טורפדו ז'ודינו - סמולביצ'י בלארוסית ראשונה S,D
1.50 2.95 4.25
18:00 190 טורפדו ז'ודינו - סמולביצ'י(1+) בלארוסית ראשונה 00
2.50 3.00 1.95
18:00 191 סך הכל שערים(2-3) - טורפדו ז'ודינו/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה S,D
2.55 1.75 3.15
18:00 192 מעל/מתחת שערים(2.5) - טורפדו ז'ודינו/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
1.85 1.50
18:00 193 מחצית ראשונה - טורפדו ז'ודינו/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
1.95 1.85 4.75
18:00 194 מחצית שנייה - טורפדו ז'ודינו/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
1.75 2.20 4.35
18:00 195 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - טורפדו ז'ודינו/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה S,D
2.55 2.30 2.20
18:00 196 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - טורפדו ז'ודינו/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה S,D
1.85 2.35 3.20
18:00 197 יותר קרנות עם יתרון - טורפדו ז'ודינו/סמולביצ'י(0.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.65 1.70
18:00 198 שער ראשון במשחק - טורפדו ז'ודינו/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
1.40 6.50 2.55
18:00 199 פ.צ. וויוודינה - קוקרירי סרבית ראשונה S,D
1.65 2.85 3.30
18:00 200 פ.צ. וויוודינה - קוקרירי(1+) סרבית ראשונה 00
3.05 3.05 1.70
18:00 201 סך הכל שערים(2-3) - פ.צ. וויוודינה/קוקרירי סרבית ראשונה S,D
2.65 1.75 3.00
18:00 202 מעל/מתחת שערים(2.5) - פ.צ. וויוודינה/קוקרירי סרבית ראשונה 00
1.90 1.45
18:00 203 מחצית ראשונה - פ.צ. וויוודינה/קוקרירי סרבית ראשונה 00
2.20 1.80 3.95
18:00 204 מחצית שנייה - פ.צ. וויוודינה/קוקרירי סרבית ראשונה 00
1.95 2.15 3.55
18:00 205 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פ.צ. וויוודינה/קוקרירי סרבית ראשונה S,D
2.70 2.30 2.10
18:00 206 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - פ.צ. וויוודינה/קוקרירי סרבית ראשונה S,D
1.85 2.35 3.20
18:00 207 שער ראשון במשחק - פ.צ. וויוודינה/קוקרירי סרבית ראשונה 00
1.50 6.50 2.25
19:00 212 ויבורג - סקיבה דנית שניה S,D
1.30 3.55 5.50
19:00 213 ויבורג - סקיבה(1+) דנית שניה 00
1.85 3.15 2.50
19:00 214 סך הכל שערים(2-3) - ויבורג/סקיבה דנית שניה S,D
3.40 1.75 2.40
19:00 215 מעל/מתחת שערים(2.5) - ויבורג/סקיבה דנית שניה 00
1.55 1.80
19:00 216 מחצית ראשונה - ויבורג/סקיבה דנית שניה 00
1.70 2.10 5.50
19:00 217 שלאסק ורוצלאב - צ'סטוחובה פולנית ראשונה S,D
1.95 2.75 2.70
19:00 218 שלאסק ורוצלאב - צ'סטוחובה(1+) פולנית ראשונה 00
3.55 3.40 1.50
19:00 219 סך הכל שערים(2-3) - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה פולנית ראשונה S,D
3.10 1.75 2.60
19:00 220 מעל/מתחת שערים(2.5) - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה פולנית ראשונה 00
1.70 1.60
19:00 221 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה פולנית ראשונה 00
2.45 1.30
19:00 222 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה פולנית ראשונה 00
1.85 1.50
19:00 223 מחצית ראשונה - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה פולנית ראשונה 00
2.35 1.90 3.20
19:00 224 מחצית שנייה - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה פולנית ראשונה 00
2.15 2.25 2.90
19:00 225 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה פולנית ראשונה S,D
2.05 2.35 2.75
19:00 226 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה פולנית ראשונה S,D
1.60 2.45 4.05
19:00 227 יותר קרנות עם יתרון - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה(1.5+) פולנית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 228 שער ראשון במשחק - שלאסק ורוצלאב/צ'סטוחובה פולנית ראשונה 00
1.60 7.75 1.95
20:00 253 גורודייה - נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
2.70 2.60 2.00
20:00 254 גורודייה(1+) - נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
1.45 3.20 4.00
20:00 255 סך הכל שערים(2-3) - גורודייה/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
2.30 1.75 3.65
20:00 256 מעל/מתחת שערים(2.5) - גורודייה/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
2.05 1.40
20:00 257 מחצית ראשונה - גורודייה/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
3.40 1.75 2.65
20:00 258 מחצית שנייה - גורודייה/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
3.00 2.05 2.30
20:00 259 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - גורודייה/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
2.05 2.35 2.75
20:00 260 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - גורודייה/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה S,D
1.60 2.45 4.05
20:00 261 יותר קרנות עם יתרון - גורודייה/נמאן גרודנו(0.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.60
20:00 262 שער ראשון במשחק - גורודייה/נמאן גרודנו בלארוסית ראשונה 00
2.00 5.50 1.70
20:00 263 סילקבורג - נורדסלנד דנית ראשונה S,D
3.85 3.40 1.45
20:00 264 סילקבורג(1+) - נורדסלנד דנית ראשונה 00
2.05 3.40 2.15
20:00 265 סך הכל שערים(2-3) - סילקבורג/נורדסלנד דנית ראשונה S,D
4.40 1.85 1.95
20:00 266 מעל/מתחת שערים(2.5) - סילקבורג/נורדסלנד דנית ראשונה 00
1.35 2.10
20:00 267 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סילקבורג/נורדסלנד דנית ראשונה 00
1.90 1.45
20:00 268 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סילקבורג/נורדסלנד דנית ראשונה 00
1.55 1.80
20:00 269 מחצית ראשונה - סילקבורג/נורדסלנד דנית ראשונה 00
4.00 2.20 1.80
20:00 270 מחצית שנייה - סילקבורג/נורדסלנד דנית ראשונה 00
3.80 2.60 1.65
20:00 271 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - סילקבורג/נורדסלנד דנית ראשונה S,D
2.95 2.35 1.95
20:00 272 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - סילקבורג/נורדסלנד דנית ראשונה S,D
1.95 2.35 2.95
20:00 273 יותר קרנות עם יתרון - סילקבורג(2.5+)/נורדסלנד דנית ראשונה 00
1.65 1.65
20:00 274 שער ראשון במשחק - סילקבורג/נורדסלנד דנית ראשונה 00
2.20 14.25 1.35
20:30 275 ראד - פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה S,D
9.25 4.35 1.10
20:30 276 ראד(1+) - פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה 00
4.10 3.45 1.40
20:30 277 סך הכל שערים(2-3) - ראד/פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה S,D
4.40 1.90 1.90
20:30 278 מעל/מתחת שערים(2.5) - ראד/פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה 00
1.40 2.05
20:30 279 מחצית ראשונה - ראד/פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה 00
8.75 2.40 1.40
20:30 280 מחצית שנייה - ראד/פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה 00
9.00 2.90 1.30
20:30 281 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - ראד/פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה S,D
2.60 2.30 2.15
20:30 282 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - ראד/פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה S,D
1.85 2.35 3.20
20:30 283 יותר קרנות עם יתרון - ראד(3.5+)/פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה 00
1.65 1.65
20:30 284 שער ראשון במשחק - ראד/פ.צ. הכוכב האדום סרבית ראשונה 00
3.55 13.25 1.10
21:00 285 קפושברי - ז'לגרשגי הונגרית ראשונה S,D
3.55 3.25 1.50
21:00 286 קפושברי(1+) - ז'לגרשגי הונגרית ראשונה 00
1.90 3.30 2.35
21:00 287 סך הכל שערים(2-3) - קפושברי/ז'לגרשגי הונגרית ראשונה S,D
3.70 1.80 2.20
21:00 288 מעל/מתחת שערים(2.5) - קפושברי/ז'לגרשגי הונגרית ראשונה 00
1.45 1.90
21:00 289 מחצית ראשונה - קפושברי/ז'לגרשגי הונגרית ראשונה 00
3.85 2.10 1.90
21:30 290 פרייבורג - באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
4.00 3.55 1.55
21:30 291 פרייבורג(1+) - באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
1.90 3.40 2.30
21:30 292 סך הכל שערים(2-3) - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
3.80 1.85 2.10
21:30 293 מעל/מתחת שערים(2.5) - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
1.40 2.00
21:30 294 מעל/מתחת שערים(4.5) - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
2.90 1.15
21:30 295 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
2.00 1.45
21:30 296 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
1.55 1.75
21:30 297 מחצית ראשונה - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
3.80 2.15 1.90
21:30 298 מחצית שנייה - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
3.60 2.50 1.75
21:30 299 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
6.20 1.25 3.50
21:30 300 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
2.40 1.25
21:30 301 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
1.75 2.50 3.60
21:30 302 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
2.40 2.35 2.30
21:30 303 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
1.75 2.45 3.30
21:30 304 יותר קרנות עם יתרון - פרייבורג(1.5+)/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
1.75 1.55
21:30 305 קרן ראשונה - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
1.85 100.0 1.40
21:30 306 קרן אחרונה - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
1.85 100.0 1.40
21:30 307 הראשונה ל-3 קרנות - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
2.40 30.00 1.25
21:30 308 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
1.70 1.60
21:30 309 מעל/מתחת נבדלים (2.5) מחצית ראשונה - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
1.90 1.45
21:30 310 שער ראשון במשחק - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
2.15 13.25 1.40
21:30 311 שער אחרון במשחק - פרייבורג/באייר לברקוזן גרמנית ראשונה 00
2.15 13.25 1.40
21:30 313 שצ'צ'ין - ז'גלבי לובין פולנית ראשונה S,D
1.95 2.75 2.65
21:30 314 שצ'צ'ין - ז'גלבי לובין(1+) פולנית ראשונה 00
3.65 3.35 1.50
21:30 315 סך הכל שערים(2-3) - שצ'צ'ין/ז'גלבי לובין פולנית ראשונה S,D
2.95 1.75 2.70
21:30 316 מעל/מתחת שערים(2.5) - שצ'צ'ין/ז'גלבי לובין פולנית ראשונה 00
1.75 1.55
21:30 317 מחצית ראשונה - שצ'צ'ין/ז'גלבי לובין פולנית ראשונה 00
2.40 1.85 3.20
21:30 318 מחצית שנייה - שצ'צ'ין/ז'גלבי לובין פולנית ראשונה 00
2.20 2.20 2.90
21:30 319 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - שצ'צ'ין/ז'גלבי לובין פולנית ראשונה S,D
2.20 2.35 2.50
21:30 320 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - שצ'צ'ין/ז'גלבי לובין פולנית ראשונה S,D
1.70 2.45 3.30
21:30 321 יותר קרנות עם יתרון - שצ'צ'ין/ז'גלבי לובין(1.5+) פולנית ראשונה 00
1.65 1.60
21:30 322 שער ראשון במשחק - שצ'צ'ין/ז'גלבי לובין פולנית ראשונה 00
1.65 7.25 1.95
21:45 323 זלצבורג - אוסטריה לוסטנאו(1+) גביע אוסטרי S,D
1.20 3.90 5.75
21:45 324 סך הכל שערים(2-3) - זלצבורג/אוסטריה לוסטנאו גביע אוסטרי S,D
5.45 1.90 1.75
21:45 325 מעל/מתחת שערים(2.5) - זלצבורג/אוסטריה לוסטנאו גביע אוסטרי 00
1.30 2.30
21:45 326 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - זלצבורג/אוסטריה לוסטנאו גביע אוסטרי 00
1.80 1.55
21:45 327 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - זלצבורג/אוסטריה לוסטנאו גביע אוסטרי 00
1.45 1.95
21:45 328 מחצית ראשונה - זלצבורג/אוסטריה לוסטנאו גביע אוסטרי 00
1.25 2.60 12.50
21:45 329 מחצית שנייה - זלצבורג/אוסטריה לוסטנאו גביע אוסטרי 00
1.20 3.25 13.00
21:45 330 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - זלצבורג/אוסטריה לוסטנאו גביע אוסטרי S,D
3.00 2.45 1.85
21:45 331 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - זלצבורג/אוסטריה לוסטנאו גביע אוסטרי S,D
2.00 2.40 2.75
21:30 335 פרייבורג - באייר לברקוזן גרמנית ראשונה S,D
4.00 3.55 1.55