<< רביעי חמישי שישי שבת
רביעי | 27/05/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
12:00 18 קאת'אי לייף - צ'ונגווה טלקום(39.5+) סל טייוואן, נשים 00
1.65 1.65
12:00 19 מעל/מתחת נקודות(153.5) - קאת'אי לייף/צ'ונגווה טלקום סל טייוואן, נשים 00
1.70 1.60
12:30 20 אנ.סי. דינוס - קיוום הירוס בייסבול דרום קוריאה S,D
1.45 1.90
12:30 21 דוסאן - אס.קיי. ווייברנס בייסבול דרום קוריאה S,D
1.35 2.20
12:30 22 הנווה איגלס - אל.ג'י. טווינס בייסבול דרום קוריאה S,D
1.95 1.45
12:30 23 לוטה ג'יאנטס - סמסונג ליונס בייסבול דרום קוריאה S,D
1.45 1.90
12:30 24 קיי.טי. ויז - קיא טייגרס בייסבול דרום קוריאה S,D
1.40 2.05
12:30 25 סיאול אי-לנד - אניין דרום קוריאנית שניה S,D
1.90 2.70 2.80
12:30 26 סיאול אי-לנד - אניין(1+) דרום קוריאנית שניה 00
3.60 3.25 1.50
21:00 26 טבוארויירי - ת'ורשאבן איי פארו ראשונה S,D
6.50 4.40 1.15
12:30 27 סך הכל שערים(2-3) - סיאול אי-לנד/אניין דרום קוריאנית שניה S,D
2.60 1.85 3.15
21:00 27 טבוארויירי(1+) - ת'ורשאבן איי פארו ראשונה 00
3.30 3.70 1.50
12:30 28 מעל/מתחת שערים(2.5) - סיאול אי-לנד/אניין דרום קוריאנית שניה 00
1.85 1.50
21:00 28 סך הכל שערים(2-3) - טבוארויירי/ת'ורשאבן איי פארו ראשונה S,D
6.25 2.30 1.45
12:30 29 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סיאול אי-לנד/אניין דרום קוריאנית שניה 00
2.00 1.40
21:00 29 מעל/מתחת שערים(2.5) - טבוארויירי/ת'ורשאבן איי פארו ראשונה 00
1.20 2.60
12:30 30 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סיאול אי-לנד/אניין דרום קוריאנית שניה 00
2.70 1.20
21:00 30 מחצית ראשונה - טבוארויירי/ת'ורשאבן איי פארו ראשונה 00
6.00 2.55 1.45
12:30 31 מחצית ראשונה - סיאול אי-לנד/אניין דרום קוריאנית שניה 00
2.40 1.80 3.40
21:00 31 מחצית שנייה - טבוארויירי/ת'ורשאבן איי פארו ראשונה 00
6.00 3.05 1.35
12:30 32 מחצית שנייה - סיאול אי-לנד/אניין דרום קוריאנית שניה 00
2.15 2.15 3.05
12:30 33 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סיאול אי-לנד/אניין דרום קוריאנית שניה 00
2.85 2.80 1.90
12:30 34 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סיאול אי-לנד/אניין דרום קוריאנית שניה 00
1.55 1.65
13:00 35 ג'אונאם דרגונס - צ'ונגנם אסן דרום קוריאנית שניה S,D
1.55 2.95 3.75
13:00 36 ג'אונאם דרגונס - צ'ונגנם אסן(1+) דרום קוריאנית שניה 00
2.70 2.95 1.85
13:00 37 סך הכל שערים(2-3) - ג'אונאם דרגונס/צ'ונגנם אסן דרום קוריאנית שניה S,D
2.50 1.85 3.30
13:00 38 מעל/מתחת שערים(2.5) - ג'אונאם דרגונס/צ'ונגנם אסן דרום קוריאנית שניה 00
1.90 1.45
13:00 39 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ג'אונאם דרגונס/צ'ונגנם אסן דרום קוריאנית שניה 00
2.75 1.20
13:00 40 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ג'אונאם דרגונס/צ'ונגנם אסן דרום קוריאנית שניה 00
2.05 1.40
13:00 41 מחצית ראשונה - ג'אונאם דרגונס/צ'ונגנם אסן דרום קוריאנית שניה 00
2.05 1.85 4.40
13:00 42 מחצית שנייה - ג'אונאם דרגונס/צ'ונגנם אסן דרום קוריאנית שניה 00
1.85 2.20 4.00
13:00 43 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ג'אונאם דרגונס/צ'ונגנם אסן דרום קוריאנית שניה 00
2.80 2.85 1.90
13:00 44 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ג'אונאם דרגונס/צ'ונגנם אסן דרום קוריאנית שניה 00
1.70 1.50
13:30 45 סוואן סיטי - גיונגנאם דרום קוריאנית שניה S,D
2.10 2.70 2.55
13:30 46 סוואן סיטי - גיונגנאם(1+) דרום קוריאנית שניה 00
3.95 3.45 1.40
13:30 47 סך הכל שערים(2-3) - סוואן סיטי/גיונגנאם דרום קוריאנית שניה S,D
2.75 1.85 2.90
13:30 48 מעל/מתחת שערים(2.5) - סוואן סיטי/גיונגנאם דרום קוריאנית שניה 00
1.80 1.55
13:30 49 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סוואן סיטי/גיונגנאם דרום קוריאנית שניה 00
2.60 1.25
13:30 50 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סוואן סיטי/גיונגנאם דרום קוריאנית שניה 00
1.95 1.45
13:30 51 מחצית ראשונה - סוואן סיטי/גיונגנאם דרום קוריאנית שניה 00
2.60 1.85 3.05
13:30 52 מחצית שנייה - סוואן סיטי/גיונגנאם דרום קוריאנית שניה 00
2.35 2.20 2.80
13:30 53 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סוואן סיטי/גיונגנאם דרום קוריאנית שניה 00
2.85 2.85 1.85
13:30 54 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סוואן סיטי/גיונגנאם דרום קוריאנית שניה 00
1.50 1.70
13:35 55 יוני-פרזידנט ליונס - צ'ינטראסט בראת'רס ליגה ראשונה,טייוואן S,D
2.10 1.35
13:35 56 פובון גרדיאנס - רקוטן מונקיס ליגה ראשונה,טייוואן S,D
1.65 1.65
14:00 57 טאייוואן - טאיוואן פאואר(14.5+) סל טייוואן, נשים S,D
1.70 1.60
14:00 58 מעל/מתחת נקודות(147.5) - טאייוואן/טאיוואן פאואר סל טייוואן, נשים 00
1.60 1.70
16:00 59 אנרגטיק טורקמנבסי - נבטיצ'י בלקן טורקמנית ראשונה S,D
1.80 2.75 2.95
16:00 60 אנרגטיק טורקמנבסי - נבטיצ'י בלקן(1+) טורקמנית ראשונה 00
3.30 3.20 1.60
16:00 61 סך הכל שערים(2-3) - אנרגטיק טורקמנבסי/נבטיצ'י בלקן טורקמנית ראשונה S,D
2.65 1.85 3.00
16:00 62 מעל/מתחת שערים(2.5) - אנרגטיק טורקמנבסי/נבטיצ'י בלקן טורקמנית ראשונה 00
1.80 1.50
16:00 63 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אנרגטיק טורקמנבסי/נבטיצ'י בלקן טורקמנית ראשונה 00
1.55 1.65
16:15 64 אשגבאט - מרו מארי טורקמנית ראשונה S,D
1.30 3.40 5.75
16:15 65 אשגבאט - מרו מארי(1+) טורקמנית ראשונה 00
1.90 3.05 2.50
16:15 66 סך הכל שערים(2-3) - אשגבאט/מרו מארי טורקמנית ראשונה S,D
2.95 1.85 2.60
16:15 67 מעל/מתחת שערים(2.5) - אשגבאט/מרו מארי טורקמנית ראשונה 00
1.65 1.65
16:15 68 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אשגבאט/מרו מארי טורקמנית ראשונה 00
1.70 1.50
19:00 69 אופאבה - קרבינה צ'כית ראשונה S,D
2.30 2.55 2.40
19:00 70 אופאבה - קרבינה(1+) צ'כית ראשונה 00
4.80 3.35 1.35
19:00 71 סך הכל שערים(2-3) - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה S,D
2.30 1.80 3.45
19:00 72 מעל/מתחת שערים(2.5) - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה 00
2.10 1.35
19:00 73 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה 00
3.05 1.20
19:00 74 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה 00
2.60 1.20
19:00 75 מחצית ראשונה - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה 00
2.95 1.70 3.05
19:00 76 מחצית שנייה - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה 00
2.65 2.05 2.75
19:00 77 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה S,D
2.25 2.35 2.45
19:00 78 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה S,D
1.70 2.35 3.75
19:00 79 יותר קרנות עם יתרון - אופאבה/קרבינה(0.5+) צ'כית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 80 מעל/מתחת קרנות(10.5) - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה 00
2.00 1.40
19:00 81 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה 00
2.90 2.65 1.90
19:00 82 שער ראשון במשחק - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה 00
1.85 5.25 1.90
19:00 83 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אופאבה/קרבינה צ'כית ראשונה 00
1.70 1.55
19:00 84 בודיוביצה - סלובן ליברץ צ'כית ראשונה S,D
2.50 2.85 2.00
19:00 85 בודיוביצה - סלובן ליברץ(1+) צ'כית ראשונה 00
3.65 3.60 1.45
19:00 86 סך הכל שערים(2-3) - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה S,D
3.30 1.75 2.45
19:00 87 מעל/מתחת שערים(2.5) - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה 00
1.60 1.70
19:00 88 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה 00
2.35 1.30
19:00 89 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה 00
1.80 1.55
19:00 90 מחצית ראשונה - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה 00
3.00 1.95 2.50
19:00 91 מחצית שנייה - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה 00
2.75 2.30 2.20
19:00 92 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה S,D
2.20 2.35 2.50
19:00 93 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה S,D
1.70 2.35 3.75
13:20 93 יורגן מלצר - יורי רודיונוב אוסטריאן פרו S,D
2.15 1.35
19:00 94 יותר קרנות עם יתרון - בודיוביצה/סלובן ליברץ(0.5+) צ'כית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 95 מעל/מתחת קרנות(10.5) - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה 00
2.15 1.35
19:00 96 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה 00
2.80 3.00 1.80
19:00 97 שער ראשון במשחק - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה 00
1.85 8.75 1.65
18:20 97 ד. פיכלר - סנדרו קופ אוסטריאן פרו S,D
1.35 2.20
19:00 98 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - בודיוביצה/סלובן ליברץ צ'כית ראשונה 00
1.40 1.85
19:00 99 בוהמייאנס פראג - טפליצה צ'כית ראשונה S,D
1.65 2.80 3.45
19:00 100 בוהמייאנס פראג - טפליצה(1+) צ'כית ראשונה 00
2.95 3.05 1.70
19:00 101 סך הכל שערים(2-3) - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה S,D
2.70 1.75 2.95
19:00 102 מעל/מתחת שערים(2.5) - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה 00
1.90 1.45
19:00 103 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה 00
2.80 1.20
19:00 104 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה 00
2.10 1.40
19:00 105 מחצית ראשונה - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה 00
2.15 1.80 4.05
19:00 106 מחצית שנייה - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה 00
1.95 2.15 3.65
19:00 107 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה S,D
2.05 2.35 2.75
19:00 108 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה S,D
1.60 2.45 4.05
19:00 109 יותר קרנות עם יתרון - בוהמייאנס פראג(0.5+)/טפליצה צ'כית ראשונה 00
1.65 1.65
19:00 110 מעל/מתחת קרנות(10.5) - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה 00
2.25 1.30
19:00 111 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה 00
2.85 2.80 1.90
19:00 112 שער ראשון במשחק - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה 00
1.50 6.25 2.30
19:00 113 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - בוהמייאנס פראג/טפליצה צ'כית ראשונה 00
1.65 1.55
23:00 113 חובנטוד - באריו מקסיקו קוסטה ריקה שניה, קלאוסורה, פלייאוף S,D
1.90 3.05 2.55
19:30 114 לייפציג - הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.25 4.50 6.50
23:00 114 חובנטוד - באריו מקסיקו(1+) קוסטה ריקה שניה, קלאוסורה, פלייאוף 00
3.35 3.40 1.50
19:30 115 לייפציג - הרטה ברלין(1+) גרמנית ראשונה S,D
1.60 3.55 2.85
23:00 115 מעל/מתחת שערים(2.5) - חובנטוד/באריו מקסיקו קוסטה ריקה שניה, קלאוסורה, פלייאוף 00
1.55 1.80
19:30 116 סך הכל שערים(2-3) - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
5.50 1.90 1.75
19:30 117 מעל/מתחת שערים(2.5) - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.25 2.35
19:30 118 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה 00
1.80 1.55
19:30 119 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה 00
1.45 1.95
19:30 120 מחצית ראשונה - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה 00
1.55 2.40 5.50
19:30 121 מחצית שנייה - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה 00
1.40 2.85 5.50
19:30 122 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
3.40 1.25 6.60
19:30 123 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
2.25 1.30
19:30 124 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.65 2.65 3.75
19:30 125 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
2.65 2.35 2.10
19:30 126 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.85 2.35 3.20
19:30 127 יותר קרנות עם יתרון - לייפציג/הרטה ברלין(3.5+) גרמנית ראשונה 00
1.55 1.75
19:30 128 הראשונה ל-3 קרנות - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.15 25.00 3.00
19:30 129 קרן ראשונה - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה 00
1.25 100.0 2.25
19:30 130 מעל/מתחת קרנות(10.5) - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה 00
1.75 1.50
19:30 131 מעל/מתחת נבדלים (4.5) - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.75 1.55
19:30 132 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה 00
2.65 3.45 1.75
19:30 133 שער ראשון במשחק - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה 00
1.20 18.25 2.65
19:30 134 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - לייפציג/הרטה ברלין גרמנית ראשונה 00
1.40 1.85
19:30 136 בוכום - קיל גרמנית שניה S,D
2.35 2.90 2.10
19:30 137 בוכום(1+) - קיל גרמנית שניה 00
1.40 3.70 3.65
19:30 138 סך הכל שערים(2-3) - בוכום/קיל גרמנית שניה S,D
4.05 2.05 2.00
19:30 139 מעל/מתחת שערים(2.5) - בוכום/קיל גרמנית שניה 00
1.45 1.95
19:30 140 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בוכום/קיל גרמנית שניה 00
2.05 1.40
19:30 141 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - בוכום/קיל גרמנית שניה 00
1.60 1.70
19:30 142 מחצית ראשונה - בוכום/קיל גרמנית שניה 00
2.75 2.05 2.50
19:30 143 מחצית שנייה - בוכום/קיל גרמנית שניה 00
2.55 2.40 2.30
19:30 144 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בוכום/קיל גרמנית שניה S,D
2.20 2.35 2.50
19:30 145 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בוכום/קיל גרמנית שניה S,D
1.70 2.35 3.75
19:30 146 יותר קרנות עם יתרון - בוכום(0.5+)/קיל גרמנית שניה 00
1.75 1.55
19:30 147 מעל/מתחת קרנות(10.5) - בוכום/קיל גרמנית שניה 00
1.60 1.60
19:30 148 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בוכום/קיל גרמנית שניה 00
2.75 3.15 1.80
19:30 149 שער ראשון במשחק - בוכום/קיל גרמנית שניה 00
1.75 11.50 1.65
19:30 150 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - בוכום/קיל גרמנית שניה 00
1.30 2.10
19:30 151 האנובר - קרלסרוהה גרמנית שניה S,D
1.60 3.00 3.40
19:30 152 האנובר - קרלסרוהה(1+) גרמנית שניה 00
2.65 3.30 1.75
19:30 153 סך הכל שערים(2-3) - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה S,D
3.45 1.95 2.30
19:30 154 מעל/מתחת שערים(2.5) - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה 00
1.55 1.75
19:30 155 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה 00
2.25 1.35
19:30 156 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה 00
1.75 1.60
19:30 157 מחצית ראשונה - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה 00
2.00 2.00 3.75
19:30 158 מחצית שנייה - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה 00
1.85 2.35 3.45
19:30 159 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה S,D
2.40 2.35 2.30
19:30 160 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה S,D
1.80 2.35 3.35
19:30 161 יותר קרנות עם יתרון - האנובר/קרלסרוהה(1.5+) גרמנית שניה 00
1.60 1.70
19:30 162 מעל/מתחת קרנות(10.5) - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה 00
1.65 1.55
19:30 163 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה 00
2.75 3.05 1.85
19:30 164 שער ראשון במשחק - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה 00
1.45 9.50 2.15
19:30 165 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - האנובר/קרלסרוהה גרמנית שניה 00
1.40 1.85
19:30 166 סט. פאולי - היידנהיים גרמנית שניה S,D
2.15 2.70 2.40
19:30 167 סט. פאולי - היידנהיים(1+) גרמנית שניה 00
4.05 3.55 1.40
19:30 168 סך הכל שערים(2-3) - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה S,D
2.95 1.90 2.75
19:30 169 מעל/מתחת שערים(2.5) - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה 00
1.70 1.60
19:30 170 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה 00
2.50 1.30
19:30 171 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה 00
1.90 1.50
19:30 172 מחצית ראשונה - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה 00
2.65 1.90 2.90
19:30 173 מחצית שנייה - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה 00
2.45 2.20 2.65
19:30 174 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה S,D
2.95 2.40 1.90
19:30 175 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה S,D
1.95 2.35 2.95
19:30 176 יותר קרנות עם יתרון - סט. פאולי/היידנהיים(0.5+) גרמנית שניה 00
1.70 1.60
19:30 177 מעל/מתחת קרנות(10.5) - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה 00
1.70 1.55
19:30 178 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה 00
2.80 2.90 1.85
19:30 179 שער ראשון במשחק - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה 00
1.70 7.50 1.80
19:30 180 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סט. פאולי/היידנהיים גרמנית שניה 00
1.45 1.80
21:00 181 אויפשט - פרנצוארוש הונגרית ראשונה S,D
3.35 2.95 1.65
21:00 182 אויפשט(1+) - פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
1.75 3.10 2.85
21:00 183 סך הכל שערים(2-3) - אויפשט/פרנצוארוש הונגרית ראשונה S,D
2.80 1.90 2.90
21:00 184 מעל/מתחת שערים(2.5) - אויפשט/פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
1.75 1.55
21:00 185 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - אויפשט/פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
2.55 1.25
21:00 186 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - אויפשט/פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
1.95 1.45
21:00 187 מחצית ראשונה - אויפשט/פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
3.90 1.90 2.10
21:00 188 מחצית שנייה - אויפשט/פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
3.55 2.25 1.90
21:00 189 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אויפשט/פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
2.80 2.90 1.85
21:00 190 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אויפשט/פרנצוארוש הונגרית ראשונה 00
1.55 1.65
21:00 191 ספרטה פראג - ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה S,D
2.30 2.80 2.15
21:00 192 ספרטה פראג(1+) - ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
1.40 3.55 4.10
21:00 193 סך הכל שערים(2-3) - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה S,D
3.05 1.90 2.60
21:00 194 מעל/מתחת שערים(2.5) - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
1.65 1.65
21:00 195 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
2.45 1.30
21:00 196 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
1.85 1.55
21:00 197 מחצית ראשונה - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
2.85 1.90 2.70
21:00 198 מחצית שנייה - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
2.55 2.25 2.45
21:00 199 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה S,D
2.95 2.40 1.90
21:00 200 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה S,D
1.95 2.35 2.95
21:00 201 יותר קרנות עם יתרון - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן(0.5+) צ'כית ראשונה 00
1.65 1.65
21:00 202 מעל/מתחת קרנות(10.5) - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
1.55 1.75
21:00 203 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
2.80 2.95 1.85
21:00 204 שער ראשון במשחק - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
1.80 8.00 1.70
21:00 205 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ספרטה פראג/ויקטוריה פלזן צ'כית ראשונה 00
1.45 1.80
21:10 206 מיילץ - לך פוזנן גביע פולני S,D
3.25 3.00 1.65
21:10 207 מיילץ(1+) - לך פוזנן גביע פולני 00
1.70 3.20 2.80
21:10 208 סך הכל שערים(2-3) - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני S,D
3.05 1.90 2.60
21:10 209 מעל/מתחת שערים(2.5) - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני 00
1.65 1.65
21:10 210 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני 00
2.40 1.30
21:10 211 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני 00
1.85 1.50
21:10 212 מחצית ראשונה - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני 00
3.75 1.95 2.10
21:10 213 מחצית שנייה - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני 00
3.40 2.30 1.90
21:10 214 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני S,D
3.40 2.40 1.75
21:10 215 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני S,D
2.10 2.35 2.65
21:10 216 מעל/מתחת קרנות(10.5) - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני 00
1.60 1.70
21:10 217 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני 00
2.75 3.00 1.85
21:10 218 שער ראשון במשחק - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני 00
2.15 8.25 1.50
21:10 219 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - מיילץ/לך פוזנן גביע פולני 00
1.50 1.70
21:30 220 אוגסבורג - פאדרבורן גרמנית ראשונה S,D
1.70 3.40 3.40
21:30 221 אוגסבורג - פאדרבורן(1+) גרמנית ראשונה 00
2.80 3.35 1.70
21:30 222 סך הכל שערים(2-3) - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה S,D
3.55 1.80 2.25
21:30 223 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה 00
1.55 1.75
21:30 224 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה 00
2.25 1.35
21:30 225 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה 00
1.70 1.60
21:30 226 מחצית ראשונה - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה 00
2.10 2.00 3.50
21:30 227 מחצית שנייה - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה 00
1.95 2.35 3.25
21:30 228 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה S,D
2.15 2.30 2.65
21:30 229 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
21:30 230 יותר קרנות עם יתרון - אוגסבורג/פאדרבורן(0.5+) גרמנית ראשונה 00
1.60 1.70
21:30 231 מעל/מתחת קרנות(10.5) - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה 00
1.90 1.40
21:30 232 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה 00
2.75 3.05 1.80
21:30 233 שער ראשון במשחק - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה 00
1.50 9.75 2.05
21:30 234 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אוגסבורג/פאדרבורן גרמנית ראשונה 00
1.40 1.85
21:30 235 אוניון ברלין - מיינץ גרמנית ראשונה S,D
2.05 2.90 2.90
21:30 236 אוניון ברלין - מיינץ(1+) גרמנית ראשונה S,D
3.40 3.45 1.50
21:30 237 סך הכל שערים(2-3) - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה S,D
3.40 1.75 2.40
21:30 238 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה S,D
1.60 1.70
21:30 239 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה 00
2.30 1.35
21:30 240 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה 00
1.75 1.60
21:30 241 מחצית ראשונה - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה 00
2.35 1.95 3.10
21:30 242 מחצית שנייה - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה 00
2.15 2.30 2.85
21:30 243 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה S,D
4.40 1.20 5.30
21:30 244 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה S,D
2.40 1.25
21:30 245 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה S,D
1.80 2.50 3.40
21:30 246 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה S,D
2.15 2.30 2.65
21:30 247 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
21:30 248 יותר קרנות עם יתרון - אוניון ברלין/מיינץ(0.5+) גרמנית ראשונה 00
1.55 1.75
21:30 249 הראשונה ל-3 קרנות - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה S,D
1.65 25.00 1.65
21:30 250 קרן ראשונה - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה 00
1.50 100.0 1.70
21:30 251 מעל/מתחת קרנות(10.5) - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה 00
1.85 1.40
21:30 252 מעל/מתחת נבדלים (3.5) - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה S,D
1.60 1.70
21:30 253 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה 00
2.80 3.00 1.80
21:30 254 שער ראשון במשחק - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה 00
1.60 9.75 1.90
21:30 255 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אוניון ברלין/מיינץ גרמנית ראשונה 00
1.50 1.90
21:30 256 הופנהיים - פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
2.05 3.15 2.70
21:30 257 הופנהיים - פ.צ. קלן(1+) גרמנית ראשונה S,D
3.60 3.80 1.40
21:30 258 סך הכל שערים(2-3) - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
4.40 1.85 1.95
21:30 259 מעל/מתחת שערים(2.5) - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
1.35 2.05
21:30 260 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
1.90 1.45
21:30 261 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
1.50 1.85
21:30 262 מחצית ראשונה - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
2.50 2.15 2.65
21:30 263 מחצית שנייה - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
2.30 2.50 2.45
21:30 264 איזו קבוצה תבקיע יותר שערים? (עד דקה 15) - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
4.90 1.15 5.80
21:30 265 מעל/מתחת 0.5 שערים (עד דקה 15) - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
2.90 1.15
21:30 266 מעל/מתחת (1) קרנות (עד דקה 15) - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
1.60 2.75 3.85
21:30 267 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
2.90 2.30 2.00
21:30 268 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
1.95 2.45 2.80
21:30 269 יותר קרנות עם יתרון - הופנהיים(0.5+)/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
1.55 1.80
21:30 270 הראשונה ל-3 קרנות - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
1.45 30.00 1.90
21:30 271 קרן ראשונה - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
1.60 100.0 1.60
21:30 272 מעל/מתחת קרנות(10.5) - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
1.50 1.70
21:30 273 מעל/מתחת נבדלים (3.5) - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
1.65 1.65
21:30 274 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
2.70 3.30 1.75
21:30 275 שער ראשון במשחק - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
1.65 14.25 1.70
21:30 276 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - הופנהיים/פ.צ. קלן גרמנית ראשונה 00
1.25 2.25
21:30 278 פורטונה דיסלדורף - שאלקה 04 גרמנית ראשונה S,D
2.65 3.20 2.05
21:30 279 פורטונה דיסלדורף - שאלקה 04(1+) גרמנית ראשונה 00
4.30 3.55 1.35
21:30 280 סך הכל שערים(2-3) - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה S,D
3.60 1.80 2.25
21:30 281 מעל/מתחת שערים(2.5) - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה 00
1.70 1.60
21:30 282 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה 00
2.50 1.25
21:30 283 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה 00
1.90 1.50
21:30 284 מחצית ראשונה - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה 00
2.75 1.85 2.85
21:30 285 מחצית שנייה - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה 00
2.50 2.20 2.55
21:30 286 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה S,D
2.15 2.40 2.50
21:30 287 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
21:30 288 יותר קרנות עם יתרון - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04(0.5+) גרמנית ראשונה 00
1.65 1.70
21:30 289 מעל/מתחת קרנות(10.5) - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה 00
2.00 1.30
21:30 290 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה 00
2.80 2.90 1.85
21:30 291 שער ראשון במשחק - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה 00
1.75 7.25 1.80
21:30 292 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - פורטונה דיסלדורף/שאלקה 04 גרמנית ראשונה 00
1.45 1.75
19:30 326 לייפציג - הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.35 4.10 5.50
21:30 327 אוגסבורג - פאדרבורן גרמנית ראשונה S,D
1.80 3.15 3.30
21:30 328 אוניון ברלין - מיינץ גרמנית ראשונה S,D
2.10 3.05 2.70
21:30 329 הופנהיים - פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
2.20 3.15 2.50
21:30 330 פורטונה דיסלדורף - שאלקה 04 גרמנית ראשונה S,D
2.80 3.05 2.05
05:00 332 קרטחינס - ג'יקרל קוסטה ריקה ראשונה S,D
1.85 2.70 3.00
05:00 333 קרטחינס - ג'יקרל(1+) קוסטה ריקה ראשונה 00
3.45 3.15 1.55
05:00 334 סך הכל שערים(2-3) - קרטחינס/ג'יקרל קוסטה ריקה ראשונה S,D
2.40 1.80 3.55
05:00 335 מעל/מתחת שערים(2.5) - קרטחינס/ג'יקרל קוסטה ריקה ראשונה 00
1.95 1.45
19:30 353 לייפציג - הרטה ברלין גרמנית ראשונה S,D
1.25 4.50 6.50
21:30 354 אוגסבורג - פאדרבורן גרמנית ראשונה S,D
1.70 3.40 3.40
21:30 355 אוניון ברלין - מיינץ גרמנית ראשונה S,D
2.05 2.90 2.90
21:30 356 הופנהיים - פ.צ. קלן גרמנית ראשונה S,D
2.05 3.15 2.70
21:30 357 פורטונה דיסלדורף - שאלקה 04 גרמנית ראשונה S,D
2.65 3.20 2.05