<< ראשון שני
ראשון | 29/03/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
12:00 23 מעל/מתחת נקודות(173.5) - ז'וטאיי טכנולוג'י/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה 00
1.70 1.60 70:89
12:00 24 ז'וטאיי טכנולוג'י(2.5+) רבע ראשון - טייוואן ביר טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65 17:25
12:00 25 ז'וטאיי טכנולוג'י(5.5+) מחצית ראשונה - טייוואן ביר טייוואנית ראשונה S,D
1.70 1.60 30:47
12:00 26 מעל/מתחת נקודות(43.5) רבע ראשון - ז'וטאיי טכנולוג'י/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65 17:25
12:00 27 מעל/מתחת נקודות(86.5) מחצית ראשונה - ז'וטאיי טכנולוג'י/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה 00
1.60 1.75 30:47
12:00 28 המנצח/ת - ז'וטאיי טכנולוג'י/טייוואן ביר טייוואנית ראשונה 00
3.45 1.10 70:89
12:30 29 יאנגון יונייטד - הנתרוואדי יונייטד ליגה לאומית מיאנמר S,D
1.90 2.65 2.85
12:30 30 יאנגון יונייטד - הנתרוואדי יונייטד(1+) ליגה לאומית מיאנמר 00
3.30 3.55 1.50
12:30 31 סך הכל שערים(2-3) - יאנגון יונייטד/הנתרוואדי יונייטד ליגה לאומית מיאנמר S,D
3.40 1.90 2.20
12:30 32 מעל/מתחת שערים(2.5) - יאנגון יונייטד/הנתרוואדי יונייטד ליגה לאומית מיאנמר 00
1.55 1.75
12:30 33 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - יאנגון יונייטד/הנתרוואדי יונייטד ליגה לאומית מיאנמר 00
2.60 3.25 1.80
12:30 34 מחצית ראשונה - יאנגון יונייטד/הנתרוואדי יונייטד ליגה לאומית מיאנמר 00
2.45 1.85 3.30
12:30 35 מחצית שנייה - יאנגון יונייטד/הנתרוואדי יונייטד ליגה לאומית מיאנמר 00
2.30 1.90 3.45
12:30 36 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - יאנגון יונייטד/הנתרוואדי יונייטד ליגה לאומית מיאנמר 00
2.10 1.35
12:30 37 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - יאנגון יונייטד/הנתרוואדי יונייטד ליגה לאומית מיאנמר 00
1.70 1.60
12:30 38 ידנרבון - מאגוויי ליגה לאומית מיאנמר S,D
1.50 2.90 4.10
12:30 39 ידנרבון - מאגוויי(1+) ליגה לאומית מיאנמר 00
2.45 3.20 1.90
12:30 40 סך הכל שערים(2-3) - ידנרבון/מאגוויי ליגה לאומית מיאנמר S,D
3.10 1.85 2.45
12:30 41 מעל/מתחת שערים(2.5) - ידנרבון/מאגוויי ליגה לאומית מיאנמר 00
1.65 1.65
12:30 42 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ידנרבון/מאגוויי ליגה לאומית מיאנמר 00
2.65 3.20 1.80
12:30 43 מחצית שנייה - ידנרבון/מאגוויי ליגה לאומית מיאנמר 00
1.80 2.15 4.40
12:30 44 מחצית ראשונה - ידנרבון/מאגוויי ליגה לאומית מיאנמר 00
2.05 1.85 4.55
12:30 45 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ידנרבון/מאגוויי ליגה לאומית מיאנמר 00
2.25 1.30
12:30 46 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ידנרבון/מאגוויי ליגה לאומית מיאנמר 00
1.75 1.55
14:00 51 יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן(6.5+) טייוואנית ראשונה S,D
1.70 1.60 94:89
14:00 52 מעל/מתחת נקודות(185.5) - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.70 1.65 94:89
14:00 53 יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן(2.5+) רבע ראשון טייוואנית ראשונה S,D
1.65 1.65 15:33
14:00 54 יולון לושגן דינוס - באנק אוף טייוואן(3.5+) מחצית ראשונה טייוואנית ראשונה S,D
1.70 1.60 36:55
14:00 55 מעל/מתחת נקודות(45.5) רבע ראשון - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.65 1.65 15:33
14:00 56 מעל/מתחת נקודות(90.5) מחצית ראשונה - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.60 1.70 36:55
14:00 57 המנצח/ת - יולון לושגן דינוס/באנק אוף טייוואן טייוואנית ראשונה 00
1.25 2.45 94:89
16:00 62 סמולביצ'י - איסלוץ' בלארוסית ראשונה S,D
3.55 2.65 1.70
16:00 63 סמולביצ'י(1+) - איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
1.70 3.00 3.10
16:00 64 סך הכל שערים(2-3) - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה S,D
2.25 1.90 4.35
16:00 65 מעל/מתחת שערים(2.5) - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
2.05 1.40
16:00 66 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה S,D
2.10 2.35 2.65
16:00 67 יותר קרנות עם יתרון - סמולביצ'י/איסלוץ'(1.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.65 1.55
16:00 68 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
2.80 2.65 1.90
16:00 69 מעל/מתחת קרנות(10.5) - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
2.10 1.30
16:00 70 מחצית ראשונה - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
4.25 1.75 2.25
16:00 71 מחצית שנייה - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
3.80 2.00 2.00
16:00 72 שער ראשון במשחק - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
2.35 5.25 1.50
16:00 73 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
3.00 1.20
16:00 74 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
2.30 1.35
16:00 75 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
16:00 76 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.45
16:00 77 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - סמולביצ'י/איסלוץ' בלארוסית ראשונה 00
1.85 1.55
18:00 78 נמאן גרודנו - ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
2.00 2.45 2.90
18:00 79 נמאן גרודנו - ויטבסק(1+) בלארוסית ראשונה 00
4.20 3.10 1.45
18:00 80 סך הכל שערים(2-3) - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
2.05 1.75 4.50
18:00 81 מעל/מתחת שערים(2.5) - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
2.35 1.30
18:00 82 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
1.95 2.40 2.85
18:00 83 יותר קרנות עם יתרון - נמאן גרודנו/ויטבסק(0.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.70 1.55
18:00 84 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
2.95 2.55 1.95
18:00 85 מעל/מתחת קרנות(10.5) - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
2.05 1.30
18:00 86 מחצית ראשונה - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
2.65 1.60 3.75
18:00 87 מחצית שנייה - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
2.30 1.90 3.25
18:00 88 שער ראשון במשחק - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
1.70 4.45 2.15
18:00 89 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
3.35 1.15
18:00 90 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
2.50 1.25
18:00 91 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
1.65 2.40 3.90
04:00 97 ריאל מדריז - אוקוטל ניקרגואה ראשונה S,D
2.10 2.65 2.55 2:0
04:00 98 ריאל מדריז - אוקוטל(1+) ניקרגואה ראשונה 00
4.05 3.35 1.40 2:0
04:00 99 מעל/מתחת שערים(2.5) - ריאל מדריז/אוקוטל ניקרגואה ראשונה 00
1.85 1.50 2:0
03:00 100 מנגואה - דיריאנג'ן ניקרגואה ראשונה S,D
1.50 3.15 3.75 2:1
03:00 101 מנגואה - דיריאנג'ן(1+) ניקרגואה ראשונה 00
2.45 3.10 1.90 2:1
03:00 102 סך הכל שערים(2-3) - מנגואה/דיריאנג'ן ניקרגואה ראשונה S,D
3.10 1.85 2.45 2:1
03:00 103 מעל/מתחת שערים(2.5) - מנגואה/דיריאנג'ן ניקרגואה ראשונה 00
1.65 1.65 2:1
03:00 104 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - מנגואה/דיריאנג'ן ניקרגואה ראשונה 00
1.50 1.65 2:1
03:00 105 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - מנגואה/דיריאנג'ן ניקרגואה ראשונה 00
2.05 1.40 2:1
04:00 106 ריאל אסטלי - סבאנאס ניקרגואה ראשונה S,D
1.05 5.00 9.50 1:0
04:00 107 ריאל אסטלי - סבאנאס(1+) ניקרגואה ראשונה 00
1.25 4.10 5.00 1:0
04:00 108 סך הכל שערים(2-3) - ריאל אסטלי/סבאנאס ניקרגואה ראשונה S,D
6.50 2.40 1.40 1:0
04:00 109 מעל/מתחת שערים(2.5) - ריאל אסטלי/סבאנאס ניקרגואה ראשונה 00
1.15 2.80 1:0
04:00 110 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - ריאל אסטלי/סבאנאס ניקרגואה ראשונה 00
1.50 1.60 1:0
04:00 111 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - ריאל אסטלי/סבאנאס ניקרגואה ראשונה 00
1.65 1.70 1:0
14:00 121 מינסק - זורקה-בי.די.יו סופר קאפ נשים, בלארוס S,D
1.05 5.25 9.75 5:0
14:00 122 מעל/מתחת שערים(2.5) - מינסק/זורקה-בי.די.יו סופר קאפ נשים, בלארוס 00
1.10 3.25 5:0
15:30 123 סילביה - אסיריסקה ידידות קבוצות S,D
1.90 3.10 2.55
15:30 124 סילביה - אסיריסקה(1+) ידידות קבוצות 00
3.20 3.55 1.55
15:30 125 סך הכל שערים(2-3) - סילביה/אסיריסקה ידידות קבוצות S,D
3.95 1.95 1.95
15:30 126 מעל/מתחת שערים(2.5) - סילביה/אסיריסקה ידידות קבוצות 00
1.45 1.95
15:30 127 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סילביה/אסיריסקה ידידות קבוצות 00
2.00 1.40
15:30 128 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סילביה/אסיריסקה ידידות קבוצות 00
1.60 1.70
15:30 129 מחצית ראשונה - סילביה/אסיריסקה ידידות קבוצות 00
2.25 2.05 2.95
15:30 130 מחצית שנייה - סילביה/אסיריסקה ידידות קבוצות 00
2.10 2.40 2.75
15:30 131 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סילביה/אסיריסקה ידידות קבוצות 00
2.65 3.25 1.80
15:30 132 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סילביה/אסיריסקה ידידות קבוצות 00
1.30 2.05
15:30 133 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - סילביה/אסיריסקה ידידות קבוצות 00
2.90 1.20
16:00 134 לילה טיארבי - לייקין ידידות קבוצות S,D
3.45 4.00 1.40
16:00 135 לילה טיארבי(1+) - לייקין ידידות קבוצות 00
2.10 3.75 2.00
16:00 136 סך הכל שערים(2-3) - לילה טיארבי/לייקין ידידות קבוצות S,D
8.00 2.65 1.30
16:00 137 מעל/מתחת שערים(2.5) - לילה טיארבי/לייקין ידידות קבוצות 00
1.15 2.85
16:00 138 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - לילה טיארבי/לייקין ידידות קבוצות 00
1.55 1.80
16:00 139 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - לילה טיארבי/לייקין ידידות קבוצות 00
1.30 2.30
16:00 140 מחצית ראשונה - לילה טיארבי/לייקין ידידות קבוצות 00
3.55 2.50 1.75
16:00 141 מחצית שנייה - לילה טיארבי/לייקין ידידות קבוצות 00
3.40 2.95 1.60
16:00 142 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - לילה טיארבי/לייקין ידידות קבוצות 00
2.50 3.80 1.70
16:00 143 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - לילה טיארבי/לייקין ידידות קבוצות 00
1.15 2.55
17:00 144 סנדיברג - וסטרהנינגה ידידות קבוצות S,D
1.60 3.55 2.90
17:00 145 סנדיברג - וסטרהנינגה(1+) ידידות קבוצות 00
2.60 3.80 1.65
17:00 146 סך הכל שערים(2-3) - סנדיברג/וסטרהנינגה ידידות קבוצות S,D
7.00 2.50 1.35
17:00 147 מעל/מתחת שערים(2.5) - סנדיברג/וסטרהנינגה ידידות קבוצות 00
1.20 2.75
17:00 148 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סנדיברג/וסטרהנינגה ידידות קבוצות 00
1.60 1.75
17:00 149 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סנדיברג/וסטרהנינגה ידידות קבוצות 00
1.35 2.20
17:00 150 מחצית ראשונה - סנדיברג/וסטרהנינגה ידידות קבוצות 00
2.00 2.40 2.90
17:00 151 מחצית שנייה - סנדיברג/וסטרהנינגה ידידות קבוצות 00
1.90 2.75 2.75
17:00 152 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סנדיברג/וסטרהנינגה ידידות קבוצות 00
2.55 3.65 1.70
17:00 153 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סנדיברג/וסטרהנינגה ידידות קבוצות 00
1.15 2.65
17:00 154 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - סנדיברג/וסטרהנינגה ידידות קבוצות 00
3.80 1.10
03:00 155 מנגואה - דיריאנג'ן ניקרגואה ראשונה S,D
1.55 3.10 3.65
19:00 155 סודרה סנדבי - קיי.אס.אף קוסובה ידידות קבוצות S,D
1.50 3.80 3.05
03:00 156 מנגואה - דיריאנג'ן(1+) ניקרגואה ראשונה 00
2.50 3.15 1.85
19:00 156 סודרה סנדבי - קיי.אס.אף קוסובה(1+) ידידות קבוצות 00
2.15 3.95 1.90
03:00 157 סך הכל שערים(2-3) - מנגואה/דיריאנג'ן ניקרגואה ראשונה S,D
3.10 1.85 2.45
19:00 157 סך הכל שערים(2-3) - סודרה סנדבי/קיי.אס.אף קוסובה ידידות קבוצות S,D
9.75 2.95 1.20
03:00 158 מעל/מתחת שערים(2.5) - מנגואה/דיריאנג'ן ניקרגואה ראשונה 00
1.60 1.70
19:00 158 מעל/מתחת שערים(2.5) - סודרה סנדבי/קיי.אס.אף קוסובה ידידות קבוצות 00
1.10 3.30
04:00 159 ריאל אסטלי - סבאנאס ניקרגואה ראשונה S,D
1.05 5.25 8.50
19:00 159 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - סודרה סנדבי/קיי.אס.אף קוסובה ידידות קבוצות 00
1.45 1.95
04:00 160 ריאל אסטלי - סבאנאס(1+) ניקרגואה ראשונה 00
1.25 3.95 4.90
19:00 160 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - סודרה סנדבי/קיי.אס.אף קוסובה ידידות קבוצות 00
1.25 2.50
04:00 161 סך הכל שערים(2-3) - ריאל אסטלי/סבאנאס ניקרגואה ראשונה S,D
6.75 2.45 1.35
19:00 161 מחצית ראשונה - סודרה סנדבי/קיי.אס.אף קוסובה ידידות קבוצות 00
1.80 2.60 3.15
04:00 162 מעל/מתחת שערים(2.5) - ריאל אסטלי/סבאנאס ניקרגואה ראשונה 00
1.20 2.80
19:00 162 מחצית שנייה - סודרה סנדבי/קיי.אס.אף קוסובה ידידות קבוצות 00
1.70 2.95 3.00
19:00 163 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - סודרה סנדבי/קיי.אס.אף קוסובה ידידות קבוצות 00
2.50 3.90 1.70
19:00 164 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סודרה סנדבי/קיי.אס.אף קוסובה ידידות קבוצות 00
1.10 2.90
12:00 165 טיירינגה - ויטסיו ידידות קבוצות S,D
1.80 3.40 2.45
12:00 166 טיירינגה - ויטסיו(1+) ידידות קבוצות 00
2.85 3.80 1.55
12:00 167 סך הכל שערים(2-3) - טיירינגה/ויטסיו ידידות קבוצות S,D
6.25 2.35 1.45
12:00 168 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - טיירינגה/ויטסיו ידידות קבוצות 00
1.65 1.65
12:00 169 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - טיירינגה/ויטסיו ידידות קבוצות 00
1.40 2.10
12:00 170 מחצית ראשונה - טיירינגה/ויטסיו ידידות קבוצות 00
2.15 2.30 2.80
12:00 171 מחצית שנייה - טיירינגה/ויטסיו ידידות קבוצות 00
2.00 2.70 2.60
12:00 172 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - טיירינגה/ויטסיו ידידות קבוצות 00
2.55 3.60 1.75
14:00 173 טים טי.ג'יי. - לוליה משחקי ידידות, נשים S,D
1.20 4.45 4.75
14:00 174 טים טי.ג'יי. - לוליה(1+) משחקי ידידות, נשים 00
1.60 3.95 2.75
14:30 175 מיירסיו - וימרבי ידידות קבוצות S,D
2.40 3.60 1.80 1:6
14:30 176 מיירסיו(1+) - וימרבי ידידות קבוצות 00
1.60 3.80 2.80 1:6
14:30 177 סך הכל שערים(2-3) - מיירסיו/וימרבי ידידות קבוצות S,D
6.50 2.40 1.40 1:6
14:30 178 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - מיירסיו/וימרבי ידידות קבוצות 00
1.65 1.70 0:2
14:30 179 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - מיירסיו/וימרבי ידידות קבוצות 00
1.35 2.15 1:4
14:30 180 מחצית ראשונה - מיירסיו/וימרבי ידידות קבוצות 00
2.75 2.35 2.10 0:2
14:30 181 מחצית שנייה - מיירסיו/וימרבי ידידות קבוצות 00
2.60 2.70 1.95 1:4
14:30 182 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - מיירסיו/וימרבי ידידות קבוצות 00
2.55 3.65 1.70 1:6
17:00 183 ביורקביקס - אריקסברגס ידידות קבוצות S,D
3.50 4.50 1.35
17:00 184 ביורקביקס(1+) - אריקסברגס ידידות קבוצות 00
2.35 4.05 1.75
17:00 185 סך הכל שערים(2-3) - ביורקביקס/אריקסברגס ידידות קבוצות S,D
17:00 186 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - ביורקביקס/אריקסברגס ידידות קבוצות 00
1.35 2.10
17:00 187 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - ביורקביקס/אריקסברגס ידידות קבוצות 00
1.20 2.75
17:00 188 מחצית ראשונה - ביורקביקס/אריקסברגס ידידות קבוצות 00
3.70 2.80 1.60
17:00 189 מחצית שנייה - ביורקביקס/אריקסברגס ידידות קבוצות 00
3.60 3.20 1.50
17:00 190 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - ביורקביקס/אריקסברגס ידידות קבוצות 00
2.50 4.05 1.65
22:30 191 חלאפה עד 20 - יובנטוס עד 20 ניקרגואה עד 20 S,D
1.50 3.35 3.50
22:30 192 חלאפה עד 20 - יובנטוס עד 20(1+) ניקרגואה עד 20 00
3.05 3.45 1.60
22:30 193 מעל/מתחת שערים(2.5) - חלאפה עד 20/יובנטוס עד 20 ניקרגואה עד 20 00
1.40 2.00
17:00 194 אסקימס - קונגאלה משחקי ידידות, נשים S,D
1.85 3.45 2.35
17:00 195 אסקימס - קונגאלה(1+) משחקי ידידות, נשים 00
2.85 4.05 1.55
17:00 196 מעל/מתחת שערים(2.5) - אסקימס/קונגאלה משחקי ידידות, נשים 00
1.15 3.00
20:15 197 לידינגו - נאקה אלסטארס משחקי ידידות, נשים S,D
1.40 3.95 3.65
20:15 198 לידינגו - נאקה אלסטארס(1+) משחקי ידידות, נשים 00
1.90 4.00 2.15
16:15 199 אומאה סודרה - מרייהם משחקי ידידות, נשים S,D
1.55 3.65 3.10
16:15 200 אומאה סודרה - מרייהם(1+) משחקי ידידות, נשים 00
2.20 3.80 1.85
14:00 201 מינסק - זורקה-בי.די.יו(1+) סופר קאפ נשים, בלארוס S,D
1.20 4.50 5.50 5:0
13:00 202 וראנגו - קניפלה ידידות קבוצות S,D
1.75 3.45 2.60 3:1
13:00 203 וראנגו - קניפלה(1+) ידידות קבוצות 00
2.65 3.80 1.65 3:1
13:00 204 סך הכל שערים(2-3) - וראנגו/קניפלה ידידות קבוצות S,D
6.75 2.40 1.40 3:1
13:00 205 מעל/מתחת שערים(2.5) - וראנגו/קניפלה ידידות קבוצות 00
1.20 2.70 3:1
13:00 206 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - וראנגו/קניפלה ידידות קבוצות 00
1.35 2.15 2:1
13:00 207 מחצית ראשונה - וראנגו/קניפלה ידידות קבוצות 00
2.05 2.35 2.90 1:0
13:00 208 מחצית שנייה - וראנגו/קניפלה ידידות קבוצות 00
1.90 2.70 2.70 2:1
13:00 209 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - וראנגו/קניפלה ידידות קבוצות 00
2.55 3.65 1.70 3:1
17:00 210 ראגסבדס - דיורסהולם משחקי ידידות, נשים S,D
4.70 4.55 1.20
17:00 211 ראגסבדס(1+) - דיורסהולם משחקי ידידות, נשים 00
2.75 3.95 1.60
18:00 212 אלבסטה - טינגסריד יונייטד משחקי ידידות, נשים S,D
1.20 4.90 4.55
18:00 213 אלבסטה - טינגסריד יונייטד(1+) משחקי ידידות, נשים 00
1.55 4.05 2.80
13:00 214 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - וראנגו/קניפלה ידידות קבוצות 00
1.65 1.70 1:0
13:00 215 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - וראנגו/קניפלה ידידות קבוצות 00
1.15 2.60 3:1
12:00 216 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - טיירינגה/ויטסיו ידידות קבוצות 00
1.15 2.55
11:30 217 ולדימיר צירקין - אולג מיגאצ'ב סבב פרו מאסטרס רוסיה S,D
1.65 1.65
16:30 218 ולדיסלב דוידוב - דמיטרי לליאקוב סבב פרו מאסטרס רוסיה S,D
1.45 1.90
13:00 219 ולינגה - סיובו משחקי ידידות, נשים S,D
2.10 3.40 2.10 3:5
13:00 220 ולינגה - סיובו(1+) משחקי ידידות, נשים 00
3.25 4.20 1.40 3:5
16:00 221 איסלוץ' - סמולביצ'י בלארוסית ראשונה S,D
1.70 2.85 3.25
16:00 222 איסלוץ' - סמולביצ'י(1+) בלארוסית ראשונה 00
3.00 3.05 1.70
16:00 223 סך הכל שערים(2-3) - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה S,D
2.40 1.75 3.40
16:00 224 מעל/מתחת שערים(2.5) - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
2.00 1.40
16:00 225 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
2.45 1.25
16:00 226 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
2.00 1.40
16:00 227 מחצית ראשונה - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
2.25 1.75 4.25
16:00 228 מחצית שנייה - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
2.00 2.10 3.80
16:00 229 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
2.70 3.10 1.80
16:00 230 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.45
16:00 231 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
2.90 1.20
16:00 232 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
1.85 1.50
16:00 233 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה S,D
2.00 2.35 2.80
16:00 234 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה S,D
1.60 2.55 3.80
16:00 235 יותר קרנות עם יתרון - איסלוץ'/סמולביצ'י(1.5+) בלארוסית ראשונה 00
1.75 1.55
16:00 236 קרן ראשונה - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
1.45 30.00 1.90
16:00 237 קרן אחרונה - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה 00
1.50 30.00 1.85
16:00 238 הראשונה ל-3 קרנות - איסלוץ'/סמולביצ'י בלארוסית ראשונה S,D
1.45 20.00 2.00
18:00 239 קרן ראשונה - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
1.45 30.00 1.90
18:00 240 קרן אחרונה - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
1.50 30.00 1.85
18:00 241 הראשונה ל-3 קרנות - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה S,D
1.45 20.00 2.00
18:00 242 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
1.85 1.40
18:00 243 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
2.35 1.30
18:00 244 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - נמאן גרודנו/ויטבסק בלארוסית ראשונה 00
1.95 1.50