<< חמישי
חמישי | 02/04/2020 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
13:30 1 דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.20 3.95 5.50
13:30 2 דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים(1+) בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.70 3.40 2.75
13:30 3 סך הכל שערים(2-3) - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.70 2.10 1.75
13:30 4 מעל/מתחת שערים(2.5) - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.35 2.15
13:30 5 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.55 3.35 1.80
13:30 6 מחצית שנייה - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.45 2.70 5.25
13:30 7 מחצית ראשונה - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.55 2.35 5.50
13:30 8 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.85 1.50
13:30 9 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.55 1.80
13:30 10 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.40 1.75
13:30 11 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.00 1.45
15:00 12 בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.85 3.15 2.55
15:00 13 בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים(1+) בלארוסית ליגת מילואים S,D
3.10 3.55 1.55
15:00 14 סך הכל שערים(2-3) - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.30 2.05 1.85
15:00 15 מעל/מתחת שערים(2.5) - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.40 2.05
15:00 16 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 3.30 1.75
15:00 17 מחצית ראשונה - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
2.25 2.10 2.95
15:00 18 מחצית שנייה - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.05 2.45 2.70
15:00 19 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.95 1.45
15:00 20 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.55 1.75
15:00 21 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.25 2.10
00:00 22 צ'ינאנדגה - יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה S,D
3.60 3.25 1.50
15:00 22 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
3.50 1.10
00:00 23 צ'ינאנדגה(1+) - יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
1.90 3.15 2.45
00:00 24 סך הכל שערים(2-3) - צ'ינאנדגה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה S,D
3.40 1.75 2.40
00:00 25 מעל/מתחת שערים(2.5) - צ'ינאנדגה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
1.55 1.75
00:00 26 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - צ'ינאנדגה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
1.45 1.70
00:00 27 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - צ'ינאנדגה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
4.00 1.10
00:00 28 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - צ'ינאנדגה/יובנטוס אף.סי ניקרגואה ראשונה 00
2.15 1.35
00:30 29 דיריאנגן עד 20 - וולטר פרטי עד 20 ניקרגואה עד 20 S,D
3.65 3.45 1.45
00:30 30 דיריאנגן עד 20(1+) - וולטר פרטי עד 20 ניקרגואה עד 20 00
2.00 3.50 2.15
00:30 31 סך הכל שערים(2-3) - דיריאנגן עד 20/וולטר פרטי עד 20 ניקרגואה עד 20 S,D
5.00 2.15 1.65
00:30 32 מעל/מתחת שערים(2.5) - דיריאנגן עד 20/וולטר פרטי עד 20 ניקרגואה עד 20 00
1.30 2.25
00:30 33 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - דיריאנגן עד 20/וולטר פרטי עד 20 ניקרגואה עד 20 00
1.25 2.15
00:30 34 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - דיריאנגן עד 20/וולטר פרטי עד 20 ניקרגואה עד 20 00
5.25 1.05
11:00 34 טייפה יוניברסיטי - מינג צ'ואן טיוואן S,D
1.75 3.05 2.80
00:30 35 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - דיריאנגן עד 20/וולטר פרטי עד 20 ניקרגואה עד 20 00
2.55 1.25
11:00 35 טייפה יוניברסיטי - מינג צ'ואן(1+) טיוואן S,D
3.00 3.40 1.60
01:00 36 אוקוטל - מוניסיפל ג'אלפה ניקרגואה ראשונה S,D
2.00 2.75 2.60
11:00 36 סך הכל שערים(2-3) - טייפה יוניברסיטי/מינג צ'ואן טיוואן S,D
3.55 1.90 2.10
01:00 37 אוקוטל - מוניסיפל ג'אלפה(1+) ניקרגואה ראשונה 00
3.30 3.20 1.60
11:00 37 מעל/מתחת שערים(2.5) - טייפה יוניברסיטי/מינג צ'ואן טיוואן S,D
1.50 1.85
01:00 38 סך הכל שערים(2-3) - אוקוטל/מוניסיפל ג'אלפה ניקרגואה ראשונה S,D
2.65 1.85 3.05
11:00 38 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - טייפה יוניברסיטי/מינג צ'ואן טיוואן 00
1.35 1.90
01:00 39 מעל/מתחת שערים(2.5) - אוקוטל/מוניסיפל ג'אלפה ניקרגואה ראשונה 00
1.80 1.50
11:00 39 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - טייפה יוניברסיטי/מינג צ'ואן טיוואן 00
2.55 1.25
01:00 40 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - אוקוטל/מוניסיפל ג'אלפה ניקרגואה ראשונה 00
1.55 1.65
01:00 41 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - אוקוטל/מוניסיפל ג'אלפה ניקרגואה ראשונה 00
2.10 1.35
01:00 42 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - אוקוטל/מוניסיפל ג'אלפה ניקרגואה ראשונה 00
3.00 1.20
00:00 43 סבאנאס - ריאל מדריז ניקרגואה ראשונה S,D
2.95 2.75 1.80
00:00 44 סבאנאס(1+) - ריאל מדריז ניקרגואה ראשונה 00
1.55 3.10 3.45
00:00 45 סך הכל שערים(2-3) - סבאנאס/ריאל מדריז ניקרגואה ראשונה S,D
2.90 1.75 2.75
00:00 46 מעל/מתחת שערים(2.5) - סבאנאס/ריאל מדריז ניקרגואה ראשונה 00
2.00 1.40
00:00 47 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - סבאנאס/ריאל מדריז ניקרגואה ראשונה 00
1.65 1.55
00:00 48 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - סבאנאס/ריאל מדריז ניקרגואה ראשונה 00
2.75 1.20
00:00 49 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - סבאנאס/ריאל מדריז ניקרגואה ראשונה 00
2.05 1.40
01:30 50 מנגואה עד 20 - ריאל אסטלי עד 20 ניקרגואה עד 20 S,D
1.55 3.40 3.25
01:30 51 מנגואה עד 20 - ריאל אסטלי עד 20(1+) ניקרגואה עד 20 00
2.40 3.45 1.85
01:30 52 סך הכל שערים(2-3) - מנגואה עד 20/ריאל אסטלי עד 20 ניקרגואה עד 20 S,D
5.00 1.80 1.90
01:30 53 מעל/מתחת שערים(2.5) - מנגואה עד 20/ריאל אסטלי עד 20 ניקרגואה עד 20 00
1.35 2.15
01:30 54 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - מנגואה עד 20/ריאל אסטלי עד 20 ניקרגואה עד 20 00
1.30 2.10
01:30 55 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - מנגואה עד 20/ריאל אסטלי עד 20 ניקרגואה עד 20 00
2.65 1.20
01:30 56 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - מנגואה עד 20/ריאל אסטלי עד 20 ניקרגואה עד 20 00
4.90 1.05
03:00 57 דיריאנג'ן - וולטר פרטי ניקרגואה ראשונה S,D
1.45 3.00 4.50
03:00 58 דיריאנג'ן - וולטר פרטי(1+) ניקרגואה ראשונה 00
2.20 3.15 2.10
03:00 59 סך הכל שערים(2-3) - דיריאנג'ן/וולטר פרטי ניקרגואה ראשונה S,D
3.35 1.90 2.25
03:00 60 מעל/מתחת שערים(2.5) - דיריאנג'ן/וולטר פרטי ניקרגואה ראשונה 00
1.55 1.75
03:00 61 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - דיריאנג'ן/וולטר פרטי ניקרגואה ראשונה 00
1.50 1.70
03:00 62 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - דיריאנג'ן/וולטר פרטי ניקרגואה ראשונה 00
2.00 1.45
03:00 63 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - דיריאנג'ן/וולטר פרטי ניקרגואה ראשונה 00
4.40 1.05
04:00 64 מנגואה - ריאל אסטלי ניקרגואה ראשונה S,D
1.90 2.70 2.80
04:00 65 מנגואה - ריאל אסטלי(1+) ניקרגואה ראשונה 00
3.60 3.30 1.50
04:00 66 סך הכל שערים(2-3) - מנגואה/ריאל אסטלי ניקרגואה ראשונה S,D
3.00 1.75 2.65
04:00 67 מעל/מתחת שערים(2.5) - מנגואה/ריאל אסטלי ניקרגואה ראשונה 00
1.80 1.50
04:00 68 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - מנגואה/ריאל אסטלי ניקרגואה ראשונה 00
1.55 1.65
04:00 69 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - מנגואה/ריאל אסטלי ניקרגואה ראשונה 00
2.20 1.30
04:00 70 קבוצת החוץ תשמור על שער נקי כן/לא - מנגואה/ריאל אסטלי ניקרגואה ראשונה 00
2.85 1.20
13:30 71 דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.15 4.15 6.50
13:30 72 דינמו מינסק מילואים - טורפדו זודינו מילואים(1+) בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.55 3.50 3.20
13:30 73 סך הכל שערים(2-3) - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.90 2.10 1.70
13:30 74 מעל/מתחת שערים(2.5) - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.30 2.25
13:30 75 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.80 1.55
13:30 76 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.50 1.85
13:30 77 מחצית ראשונה - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.50 2.40 6.25
13:30 78 מחצית שנייה - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.35 2.80 6.00
13:30 79 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.55 3.40 1.80
13:30 80 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.45 1.70
13:30 81 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - דינמו מינסק מילואים/טורפדו זודינו מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.85 1.55
15:00 82 בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
1.90 3.10 2.50
15:00 83 בלשינה בוברוייסק מילואים - פ.צ. גורודייה מילואים(1+) בלארוסית ליגת מילואים S,D
3.15 3.65 1.50
15:00 84 סך הכל שערים(2-3) - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
4.55 2.05 1.75
15:00 85 מעל/מתחת שערים(2.5) - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.35 2.10
15:00 86 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.90 1.50
15:00 87 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית שנייה - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.55 1.80
15:00 88 מחצית ראשונה - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים S,D
2.25 2.15 2.90
15:00 89 מחצית שנייה - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.10 2.45 2.65
15:00 90 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
2.60 3.30 1.75
15:00 91 האם כל קבוצה תבקיע? כן/לא - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
1.25 2.20
15:00 92 קבוצת הבית תשמור על שער נקי כן/לא - בלשינה בוברוייסק מילואים/פ.צ. גורודייה מילואים בלארוסית ליגת מילואים 00
3.50 1.10