<<חמישישישישבתראשוןשני
חמישי | 30/06/2022 | טופס מספר: 0
לוח משחקים
10:30 51 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - פיליפינים(19.5+)/ניו זילנד מוקדמות גביע העולם, אסיה ואוקיאניה S,D
1.65 1.65
10:30 52 (162.5) כולל הארכות אם יהיו - פיליפינים/ניו זילנד מוקדמות גביע העולם, אסיה ואוקיאניה S,D
1.65 1.65
10:30 53 הימור יתרון רבע ראשון - פיליפינים(5.5+)/ניו זילנד מוקדמות גביע העולם, אסיה ואוקיאניה 0D
1.65 1.65
10:30 54 הימור יתרון מחצית ראשונה - פיליפינים(10.5+)/ניו זילנד מוקדמות גביע העולם, אסיה ואוקיאניה 0D
1.65 1.65
10:30 55 שאנשי צ'אנגן - קינגדו מנטי סינית שניה S,D
2.10 2.55 2.60
10:30 56 שאנשי צ'אנגן - קינגדו מנטי(1+) סינית שניה 00
4.10 3.30 1.40
10:30 57 מעל/מתחת שערים(2.5) - שאנשי צ'אנגן/קינגדו מנטי סינית שניה 00
2.00 1.40
10:30 58 מחצית ראשונה - שאנשי צ'אנגן/קינגדו מנטי סינית שניה 00
2.70 1.75 3.20
11:00 59 הבאיי קונגפו - סוז'ו דונגוו סינית שניה S,D
2.25 2.55 2.45
11:00 60 הבאיי קונגפו - סוז'ו דונגוו(1+) סינית שניה 00
4.60 3.35 1.35
11:00 61 מעל/מתחת שערים(2.5) - הבאיי קונגפו/סוז'ו דונגוו סינית שניה 00
2.00 1.40
11:00 62 מחצית ראשונה - הבאיי קונגפו/סוז'ו דונגוו סינית שניה 00
2.85 1.75 3.10
11:40 63 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - אוסטרליה/סין(6.5+) מוקדמות גביע העולם, אסיה ואוקיאניה S,D
1.65 1.65
11:40 64 (158.5) כולל הארכות אם יהיו - אוסטרליה/סין מוקדמות גביע העולם, אסיה ואוקיאניה S,D
1.65 1.65
11:40 65 הימור יתרון רבע ראשון - אוסטרליה/סין(1.5+) מוקדמות גביע העולם, אסיה ואוקיאניה 0D
1.60 1.70
11:40 66 הימור יתרון מחצית ראשונה - אוסטרליה/סין(3.5+) מוקדמות גביע העולם, אסיה ואוקיאניה 0D
1.65 1.65
12:00 67 קאיה - באלי יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית S,D
5.20 3.95 1.25
12:00 68 קאיה (1+) - באלי יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית 00
2.70 3.45 1.70
12:00 69 מעל/מתחת שערים(2.5) - קאיה/באלי יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.30 2.25
12:00 70 מחצית ראשונה - קאיה/באלי יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית 00
5.20 2.35 1.60
12:15 71 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - בולטס/בלאקווטר בוסינג(4.5+) פי. בי. איי גביע פיליפיני S,D
1.65 1.65
12:15 72 (175.5) כולל הארכות אם יהיו - בולטס/בלאקווטר בוסינג פי. בי. איי גביע פיליפיני S,D
1.65 1.65
12:15 73 הימור יתרון רבע ראשון - בולטס/בלאקווטר בוסינג(1.5+) פי. בי. איי גביע פיליפיני 0D
1.70 1.60
12:15 74 הימור יתרון מחצית ראשונה - בולטס/בלאקווטר בוסינג(1.5+) פי. בי. איי גביע פיליפיני 0D
1.60 1.70
12:15 75 סל ראשון - בולטס/בלאקווטר בוסינג פי. בי. איי גביע פיליפיני 0D
1.80 7.00 1.80
12:30 76 גוואנגז'ו אפ.סי. (3+) - ווהאן טרי טאונס סינית ראשונה S,D
1.80 3.65 2.35
12:30 77 סך הכל שערים(2-3) - גוואנגז'ו אפ.סי./ווהאן טרי טאונס סינית ראשונה S,D
5.80 2.10 1.60
12:30 78 מעל/מתחת שערים(2.5) - גוואנגז'ו אפ.סי./ווהאן טרי טאונס סינית ראשונה S,D
1.25 2.45
12:30 79 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - גוואנגז'ו אפ.סי./ווהאן טרי טאונס סינית ראשונה 00
1.75 1.55
12:30 80 מחצית ראשונה - גוואנגז'ו אפ.סי./ווהאן טרי טאונס סינית ראשונה 00
13.50 2.65 1.25
12:30 81 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - גוואנגז'ו אפ.סי./ווהאן טרי טאונס סינית ראשונה S,D
2.00 2.45 2.70
12:30 82 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - גוואנגז'ו אפ.סי./ווהאן טרי טאונס סינית ראשונה S,D
1.60 2.60 3.70
12:30 83 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - גוואנגז'ו אפ.סי./ווהאן טרי טאונס סינית ראשונה 00
2.65 3.45 1.70
12:30 84 שער ראשון במשחק - גוואנגז'ו אפ.סי./ווהאן טרי טאונס סינית ראשונה S,D
4.20 15.00 1.05
13:00 85 וייטל - הואגנג יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית S,D
1.30 3.50 4.90
13:00 86 וייטל - הואגנג יונייטד(1+) גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.95 3.20 2.35
13:00 87 מעל/מתחת שערים(2.5) - וייטל/הואגנג יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.50 1.85
13:00 88 מחצית ראשונה - וייטל/הואגנג יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.70 2.10 5.00
14:15 89 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - פניקס פיואלמסטרס(3.5+)/רוד ווריורס פי. בי. איי גביע פיליפיני S,D
1.65 1.65
14:15 90 (190.5) כולל הארכות אם יהיו - פניקס פיואלמסטרס/רוד ווריורס פי. בי. איי גביע פיליפיני S,D
1.60 1.70
14:15 91 הימור יתרון רבע ראשון - פניקס פיואלמסטרס(0.5+)/רוד ווריורס פי. בי. איי גביע פיליפיני 0D
1.70 1.60
14:15 92 הימור יתרון מחצית ראשונה - פניקס פיואלמסטרס(1.5+)/רוד ווריורס פי. בי. איי גביע פיליפיני 0D
1.65 1.65
14:15 93 סל ראשון - פניקס פיואלמסטרס/רוד ווריורס פי. בי. איי גביע פיליפיני 0D
1.80 7.00 1.80
14:30 94 בייג'ין גואן - צ'נגדו רונגצ'נג סינית ראשונה S,D
1.80 2.80 3.05
14:30 95 בייג'ין גואן - צ'נגדו רונגצ'נג(1+) סינית ראשונה S,D
3.20 3.15 1.60
14:30 96 סך הכל שערים(2-3) - בייג'ין גואן/צ'נגדו רונגצ'נג סינית ראשונה S,D
2.55 1.75 3.10
14:30 97 מעל/מתחת שערים(2.5) - בייג'ין גואן/צ'נגדו רונגצ'נג סינית ראשונה S,D
1.85 1.50
14:30 98 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - בייג'ין גואן/צ'נגדו רונגצ'נג סינית ראשונה 00
2.45 1.25
14:30 99 מחצית ראשונה - בייג'ין גואן/צ'נגדו רונגצ'נג סינית ראשונה 00
2.35 1.85 3.65
14:30 100 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - בייג'ין גואן/צ'נגדו רונגצ'נג סינית ראשונה S,D
1.90 2.45 2.90
14:30 101 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - בייג'ין גואן/צ'נגדו רונגצ'נג סינית ראשונה S,D
1.55 2.70 3.75
14:30 102 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - בייג'ין גואן/צ'נגדו רונגצ'נג סינית ראשונה 00
2.80 2.80 1.85
14:30 103 שער ראשון במשחק - בייג'ין גואן/צ'נגדו רונגצ'נג סינית ראשונה S,D
1.55 6.60 2.10
14:30 104 הביי - ווהאן סינית ראשונה S,D
7.40 3.90 1.15
14:30 105 הביי (2+) - ווהאן סינית ראשונה S,D
1.80 3.35 2.60
14:30 106 סך הכל שערים(2-3) - הביי/ווהאן סינית ראשונה S,D
3.50 1.80 2.30
14:30 107 מעל/מתחת שערים(2.5) - הביי/ווהאן סינית ראשונה S,D
1.50 1.85
14:30 108 מעל/מתחת שערים(1.5) מחצית ראשונה - הביי/ווהאן סינית ראשונה 00
2.15 1.35
14:30 109 מחצית ראשונה - הביי/ווהאן סינית ראשונה 00
7.40 2.20 1.55
14:30 110 סה"כ קרנות טווחים(9-11) - הביי/ווהאן סינית ראשונה S,D
1.90 2.45 2.90
14:30 111 סה"כ קרנות טווחים(5-6) מחצית ראשונה - הביי/ווהאן סינית ראשונה S,D
1.55 2.70 3.75
14:30 112 באיזו מחצית יובקעו יותר שערים? - הביי/ווהאן סינית ראשונה 00
2.65 3.10 1.80
14:30 113 שער ראשון במשחק - הביי/ווהאן סינית ראשונה S,D
3.30 10.50 1.15
14:30 114 שנחאי זיאדינג - בייג'ין ספורט יוניברסיטי סינית שניה S,D
2.80 2.70 1.90
14:30 115 שנחאי זיאדינג (1+) - בייג'ין ספורט יוניברסיטי סינית שניה 00
1.50 3.25 3.60
14:30 116 מעל/מתחת שערים(2.5) - שנחאי זיאדינג/בייג'ין ספורט יוניברסיטי סינית שניה 00
1.85 1.50
14:30 117 מחצית ראשונה - שנחאי זיאדינג/בייג'ין ספורט יוניברסיטי סינית שניה 00
3.35 1.80 2.50
15:00 118 קואלה לומפור יונייטד - טמפינס יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית S,D
1.40 3.40 4.30
15:00 119 קואלה לומפור יונייטד - טמפינס יונייטד(1+) גביע ההתאחדות האסייאתית 00
2.10 3.20 2.15
15:00 120 מעל/מתחת שערים(2.5) - קואלה לומפור יונייטד/טמפינס יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.50 1.85
15:00 121 מחצית ראשונה - קואלה לומפור יונייטד/טמפינס יונייטד גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.80 2.05 4.60
16:00 122 קדהה דרול אמן - ויסקהה גביע ההתאחדות האסייאתית S,D
1.80 3.05 2.75
16:00 123 קדהה דרול אמן - ויסקהה(1+) גביע ההתאחדות האסייאתית 00
3.00 3.40 1.60
16:00 124 מעל/מתחת שערים(2.5) - קדהה דרול אמן/ויסקהה גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.50 1.85
16:00 125 מחצית ראשונה - קדהה דרול אמן/ויסקהה גביע ההתאחדות האסייאתית 00
2.25 2.00 3.20
17:00 126 חוג'נד - דורדוי בישקק גביע ההתאחדות האסייאתית S,D
2.55 2.80 2.00
17:00 127 חוג'נד (1+) - דורדוי בישקק גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.45 3.45 3.60
17:00 128 מעל/מתחת שערים(2.5) - חוג'נד/דורדוי בישקק גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.60 1.70
17:00 129 מחצית ראשונה - חוג'נד/דורדוי בישקק גביע ההתאחדות האסייאתית 00
3.05 1.95 2.50
17:00 130 סוגדיאנה - אלטין אסיר גביע ההתאחדות האסייאתית S,D
1.25 3.55 5.40
17:00 131 סוגדיאנה - אלטין אסיר(1+) גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.85 3.15 2.55
17:00 132 מעל/מתחת שערים(2.5) - סוגדיאנה/אלטין אסיר גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.50 1.85
17:00 133 מחצית ראשונה - סוגדיאנה/אלטין אסיר גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.70 2.10 5.60
17:00 134 פנום פן קראון - יאנג אלפנטס גביע ההתאחדות האסייאתית S,D
1.35 3.65 4.20
17:00 135 פנום פן קראון - יאנג אלפנטס(1+) גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.90 3.55 2.20
17:00 136 מעל/מתחת שערים(2.5) - פנום פן קראון/יאנג אלפנטס גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.25 2.45
17:00 137 מחצית ראשונה - פנום פן קראון/יאנג אלפנטס גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.70 2.35 4.10
17:00 138 מטארלוג בקאבד - לוקומוטיב טשקנט אוזבקית ראשונה S,D
2.30 2.50 2.40
17:00 139 מטארלוג בקאבד - לוקומוטיב טשקנט(1+) אוזבקית ראשונה 00
4.80 3.35 1.35
17:00 140 מעל/מתחת שערים(2.5) - מטארלוג בקאבד/לוקומוטיב טשקנט אוזבקית ראשונה 00
2.15 1.35
17:00 141 מחצית ראשונה - מטארלוג בקאבד/לוקומוטיב טשקנט אוזבקית ראשונה 00
2.95 1.70 3.10
18:00 142 נסף - אולימפיק אוזבקית ראשונה S,D
1.30 3.10 6.60
18:00 143 נסף - אולימפיק(1+) אוזבקית ראשונה 00
2.05 2.75 2.50
18:00 144 מעל/מתחת שערים(2.5) - נסף/אולימפיק אוזבקית ראשונה 00
2.15 1.35
18:00 145 מחצית ראשונה - נסף/אולימפיק אוזבקית ראשונה 00
1.80 1.80 7.20
18:00 146 אל גז'ירה עמן - מוגהייר אל שרן ירדנית ראשונה S,D
2.40 2.70 2.15
18:00 147 אל גז'ירה עמן (1+) - מוגהייר אל שרן ירדנית ראשונה 00
1.40 3.65 3.90
18:00 148 מעל/מתחת שערים(2.5) - אל גז'ירה עמן/מוגהייר אל שרן ירדנית ראשונה 00
1.60 1.70
18:00 149 מחצית ראשונה - אל גז'ירה עמן/מוגהייר אל שרן ירדנית ראשונה 00
2.80 1.95 2.60
18:00 150 ולמיירה - ספרטקס יורמלה לטבית ראשונה S,D
1.05 4.70 11.50
18:00 151 ולמיירה - ספרטקס יורמלה(2+) לטבית ראשונה 00
1.75 3.40 2.55
18:00 152 מעל/מתחת שערים(2.5) - ולמיירה/ספרטקס יורמלה לטבית ראשונה 00
1.30 2.25
18:00 153 מחצית ראשונה - ולמיירה/ספרטקס יורמלה לטבית ראשונה 00
1.30 2.50 11.50
18:30 154 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - פינלנד/שבדיה(7.5+) מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.65 1.65
18:30 155 (156.5) כולל הארכות אם יהיו - פינלנד/שבדיה מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.65 1.65
18:30 156 (74.5) כולל הארכות אם יהיו - פינלנד/שבדיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.65 1.65
18:30 157 (81.5) כולל הארכות אם יהיו - פינלנד/שבדיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.60 1.70
18:30 158 הימור יתרון רבע ראשון - פינלנד/שבדיה(1.5+) מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.60 1.70
18:30 159 הימור יתרון מחצית ראשונה - פינלנד/שבדיה(3.5+) מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.60 1.70
18:30 160 (39.5) רבע ראשון - פינלנד/שבדיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 1.60
18:30 161 (78.5) מחצית ראשונה - פינלנד/שבדיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 1.60
18:30 162 הראשונה ל-10 נקודות - פינלנד/שבדיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.50 1.85
18:30 163 הראשונה ל-20 נקודות - פינלנד/שבדיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.45 1.90
18:30 164 סל ראשון - פינלנד/שבדיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.75 7.00 1.85
18:30 165 קלובי - אילבס 2 פינית שלישית, בית 2 S,D
1.25 4.00 4.90
18:30 166 קלובי - אילבס 2(1+) פינית שלישית, בית 2 00
1.70 3.50 2.60
18:30 167 מעל/מתחת שערים(2.5) - קלובי/אילבס 2 פינית שלישית, בית 2 00
1.25 2.45
18:30 168 מחצית ראשונה - קלובי/אילבס 2 פינית שלישית, בית 2 00
1.60 2.35 4.80
19:00 169 אולנסקר - רנהיים גביע נורווגי S,D
2.55 3.15 1.85
19:00 170 אולנסקר (1+) - רנהיים גביע נורווגי 00
1.55 3.65 3.05
19:00 171 מעל/מתחת שערים(2.5) - אולנסקר/רנהיים גביע נורווגי 00
1.35 2.15
19:00 172 מחצית ראשונה - אולנסקר/רנהיים גביע נורווגי 00
2.90 2.15 2.25
19:00 173 בראן - פרדריקסטאד גביע נורווגי S,D
1.25 3.80 5.00
19:00 174 בראן - פרדריקסטאד(1+) גביע נורווגי 00
1.80 3.35 2.55
19:00 175 מעל/מתחת שערים(2.5) - בראן/פרדריקסטאד גביע נורווגי 00
1.35 2.15
19:00 176 מחצית ראשונה - בראן/פרדריקסטאד גביע נורווגי 00
1.65 2.25 5.00
19:00 177 סאנדנס - רוזנבורג גביע נורווגי S,D
4.00 3.45 1.40
19:00 178 סאנדנס (1+) - רוזנבורג גביע נורווגי 00
2.10 3.30 2.10
19:00 179 מעל/מתחת שערים(2.5) - סאנדנס/רוזנבורג גביע נורווגי 00
1.40 2.00
19:00 180 מחצית ראשונה - סאנדנס/רוזנבורג גביע נורווגי 00
4.20 2.15 1.85
19:00 181 קפום אוסלו - סוגנדל גביע נורווגי S,D
1.90 2.95 2.65
19:00 182 קפום אוסלו - סוגנדל(1+) גביע נורווגי 00
3.30 3.45 1.50
19:00 183 מעל/מתחת שערים(2.5) - קפום אוסלו/סוגנדל גביע נורווגי 00
1.55 1.75
19:00 184 מחצית ראשונה - קפום אוסלו/סוגנדל גביע נורווגי 00
2.35 2.00 3.10
19:00 185 ריגאס סקולה - דאוגבפילס לטבית ראשונה S,D
1.10 4.50 7.80
19:00 186 ריגאס סקולה - דאוגבפילס(2+) לטבית ראשונה 00
2.10 3.45 2.05
19:00 187 מעל/מתחת שערים(2.5) - ריגאס סקולה/דאוגבפילס לטבית ראשונה 00
1.30 2.25
19:00 188 מחצית ראשונה - ריגאס סקולה/דאוגבפילס לטבית ראשונה 00
1.40 2.45 7.20
19:00 189 הימור יתרון ללא הארכות - אסטוניה(10+)/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.80 9.00 1.80
19:00 190 (152) ללא הארכות - אסטוניה/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.70 20.00 1.70
19:00 191 (80.5) כולל הארכות אם יהיו - אסטוניה/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.60 1.70
19:00 192 (71.5) כולל הארכות אם יהיו - אסטוניה/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.70 1.60
19:00 193 הימור יתרון רבע ראשון - אסטוניה(3+)/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.75 11.00 1.75
19:00 194 הימור יתרון מחצית ראשונה - אסטוניה(5+)/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.85 9.00 1.75
19:00 195 (39) רבע ראשון - אסטוניה/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.75 9.50 1.75
19:00 196 (78) מחצית ראשונה - אסטוניה/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.70 20.00 1.70
19:00 197 הראשונה ל-10 נקודות - אסטוניה/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.90 1.45
19:00 198 הראשונה ל-20 נקודות - אסטוניה/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
2.15 1.35
19:00 199 סל ראשון - אסטוניה/גרמניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.90 7.00 1.70
19:30 200 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - לטביה(5.5+)/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.70 1.60
19:30 201 (159.5) כולל הארכות אם יהיו - לטביה/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.65 1.65
19:30 202 (82.5) כולל הארכות אם יהיו - לטביה/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.65 1.65
19:30 203 (76.5) כולל הארכות אם יהיו - לטביה/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.60 1.70
19:30 204 הימור יתרון רבע ראשון - לטביה(1.5+)/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.65 1.65
19:30 205 הימור יתרון מחצית ראשונה - לטביה(2.5+)/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 1.60
19:30 206 (39.5) רבע ראשון - לטביה/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.60 1.70
19:30 207 (79.5) מחצית ראשונה - לטביה/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.65 1.65
19:30 208 הראשונה ל-10 נקודות - לטביה/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.85 1.50
19:30 209 הראשונה ל-20 נקודות - לטביה/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.90 1.45
19:30 210 סל ראשון - לטביה/סרביה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.85 7.00 1.75
20:00 211 צסק"א פמיר דושנבה - נפטצ'י קוחור-אתא גביע ההתאחדות האסייאתית S,D
1.45 3.35 3.80
20:00 212 צסק"א פמיר דושנבה - נפטצ'י קוחור-אתא(1+) גביע ההתאחדות האסייאתית 00
2.20 3.30 2.00
20:00 213 מעל/מתחת שערים(2.5) - צסק"א פמיר דושנבה/נפטצ'י קוחור-אתא גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.40 2.00
20:00 214 מחצית ראשונה - צסק"א פמיר דושנבה/נפטצ'י קוחור-אתא גביע ההתאחדות האסייאתית 00
1.90 2.15 4.00
20:00 215 אנגלהולמס - טבאקרס גביע שבדי S,D
2.15 3.40 2.05
20:00 216 אנגלהולמס (1+) - טבאקרס גביע שבדי 00
1.45 3.50 3.75
20:00 217 מעל/מתחת שערים(2.5) - אנגלהולמס/טבאקרס גביע שבדי 00
1.50 1.85
20:00 218 מחצית ראשונה - אנגלהולמס/טבאקרס גביע שבדי 00
2.70 2.00 2.60
20:00 219 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - יוון/בריטניה(14.5+) מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.60 1.70
20:00 220 (155.5) כולל הארכות אם יהיו - יוון/בריטניה מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.65 1.65
20:00 221 (70.5) כולל הארכות אם יהיו - יוון/בריטניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.65 1.65
20:00 222 (85.5) כולל הארכות אם יהיו - יוון/בריטניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.65 1.65
20:00 223 הימור יתרון רבע ראשון - יוון/בריטניה(4.5+) מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 1.60
20:00 224 הימור יתרון מחצית ראשונה - יוון/בריטניה(8.5+) מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.65 1.65
20:00 225 (39.5) רבע ראשון - יוון/בריטניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 1.60
20:00 226 (78.5) מחצית ראשונה - יוון/בריטניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 1.60
20:00 227 הראשונה ל-10 נקודות - יוון/בריטניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.35 2.15
20:00 228 הראשונה ל-20 נקודות - יוון/בריטניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.30 2.25
20:00 229 סל ראשון - יוון/בריטניה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 7.00 1.90
20:00 230 פיטאה - טים טי.ג'יי. שבדית שלישית, צפון S,D
1.25 3.75 5.00
20:00 231 פיטאה - טים טי.ג'יי.(1+) שבדית שלישית, צפון 00
1.85 3.25 2.55
20:00 232 מעל/מתחת שערים(2.5) - פיטאה/טים טי.ג'יי. שבדית שלישית, צפון 00
1.45 1.90
20:00 233 מחצית ראשונה - פיטאה/טים טי.ג'יי. שבדית שלישית, צפון 00
1.70 2.15 5.20
20:10 234 מנצח/ת כולל הארכות אם יהיו - קליבלנד גרדיאנס/מינסוטה טווינס MLB S,D
1.45 1.90
20:10 235 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - קליבלנד גרדיאנס/מינסוטה טווינס(1.5+) MLB 00
1.90 1.45
20:10 236 (8.5) כולל הארכות אם יהיו - קליבלנד גרדיאנס/מינסוטה טווינס MLB S,D
1.65 1.65
20:30 237 אל ווחדת' - אל סארי ירדנית ראשונה S,D
1.45 3.10 4.10
20:30 238 אל ווחדת' - אל סארי(1+) ירדנית ראשונה 00
2.35 3.15 1.95
20:30 239 מעל/מתחת שערים(2.5) - אל ווחדת'/אל סארי ירדנית ראשונה 00
1.65 1.65
20:30 240 מחצית ראשונה - אל ווחדת'/אל סארי ירדנית ראשונה 00
1.95 1.95 4.40
21:00 241 ת'ור אקוריירי - תרות'ור ווגום איסלנדית שניה S,D
1.45 3.30 3.85
21:00 242 ת'ור אקוריירי - תרות'ור ווגום(1+) איסלנדית שניה 00
2.25 3.30 2.00
21:00 243 מעל/מתחת שערים(2.5) - ת'ור אקוריירי/תרות'ור ווגום איסלנדית שניה 00
1.45 1.90
21:00 244 מחצית ראשונה - ת'ור אקוריירי/תרות'ור ווגום איסלנדית שניה 00
1.90 2.10 4.10
21:15 249 הימור יתרון ללא הארכות - סלובניה/קרואטיה(10+) מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.80 9.00 1.80
21:15 250 (170) ללא הארכות - סלובניה/קרואטיה מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.70 20.00 1.70
21:15 251 (90.5) כולל הארכות אם יהיו - סלובניה/קרואטיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.65 1.65
21:15 252 (79.5) כולל הארכות אם יהיו - סלובניה/קרואטיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.60 1.70
21:15 253 הימור יתרון רבע ראשון - סלובניה/קרואטיה(2+) מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 11.00 1.80
21:15 254 הימור יתרון מחצית ראשונה - סלובניה/קרואטיה(4+) מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.80 9.00 1.80
21:15 255 (42) רבע ראשון - סלובניה/קרואטיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.75 9.50 1.75
21:15 256 (86) מחצית ראשונה - סלובניה/קרואטיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.70 20.00 1.70
21:15 257 הראשונה ל-10 נקודות - סלובניה/קרואטיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.45 1.90
21:15 258 הראשונה ל-20 נקודות - סלובניה/קרואטיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.35 2.15
21:15 259 סל ראשון - סלובניה/קרואטיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 7.00 1.90
21:30 260 פיולניר - קופאווגס איסלנדית שניה S,D
2.15 3.15 2.15
21:30 261 פיולניר - קופאווגס(1+) איסלנדית שניה 00
3.70 3.80 1.40
21:30 262 מעל/מתחת שערים(2.5) - פיולניר/קופאווגס איסלנדית שניה 00
1.35 2.15
21:30 263 מחצית ראשונה - פיולניר/קופאווגס איסלנדית שניה 00
2.55 2.15 2.55
21:30 264 הימור יתרון כולל הארכות אם יהיו - בלגיה/סלובקיה(17.5+) מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.65 1.65
21:30 265 (145.5) כולל הארכות אם יהיו - בלגיה/סלובקיה מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.65 1.65
21:30 266 (64.5) כולל הארכות אם יהיו - בלגיה/סלובקיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.70 1.60
21:30 267 (81.5) כולל הארכות אם יהיו - בלגיה/סלובקיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.60 1.70
21:30 268 הימור יתרון רבע ראשון - בלגיה/סלובקיה(4.5+) מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.60 1.70
21:30 269 הימור יתרון מחצית ראשונה - בלגיה/סלובקיה(9.5+) מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.60 1.70
21:30 270 (36.5) רבע ראשון - בלגיה/סלובקיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.65 1.65
21:30 271 (72.5) מחצית ראשונה - בלגיה/סלובקיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.60 1.70
21:30 272 הראשונה ל-10 נקודות - בלגיה/סלובקיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.35 2.15
21:30 273 הראשונה ל-20 נקודות - בלגיה/סלובקיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.30 2.25
21:30 274 סל ראשון - בלגיה/סלובקיה מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 7.00 1.90
21:30 275 הימור יתרון ללא הארכות - פולין(1+)/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.80 9.00 1.80
21:30 276 (153) ללא הארכות - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה S,D
1.70 20.00 1.70
21:30 277 (75.5) כולל הארכות אם יהיו - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.60 1.70
21:30 278 (76.5) כולל הארכות אם יהיו - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.65 1.65
21:30 279 (17) כולל הארכות אם יהיו - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.75 9.50 1.75
21:30 280 הימור יתרון רבע ראשון - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.75 11.00 1.75
21:30 281 הימור יתרון מחצית ראשונה - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.85 9.00 1.75
21:30 282 (39) רבע ראשון - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.75 9.50 1.75
21:30 283 (77) מחצית ראשונה - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 00
1.70 20.00 1.70
21:30 284 הראשונה ל-10 נקודות - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.65 1.65
21:30 285 הראשונה ל-20 נקודות - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.65 1.65
21:30 286 סל ראשון - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.80 7.00 1.80
21:30 287 מנצח/ת כולל הארכות אם יהיו - פולין/ישראל מוקדמות גביע העולם, אירופה 0D
1.70 1.60
03:30 325 סי.אר.בי - טומבנסה ברזילאית שנייה S,D
1.90 2.50 3.10
00:05 326 גימנסיה לה פלטה - פלנדריה גביע ארגנטינאי S,D
1.40 3.20 4.70
03:30 327 ולז סארספילד - ריבר פלייט גביע ליברטדורס S,D
2.90 2.60 1.90
03:30 328 ולז סארספילד (1+) - ריבר פלייט גביע ליברטדורס S,D
1.50 3.20 3.60
03:30 329 סך הכל שערים(2-3) - ולז סארספילד/ריבר פלייט גביע ליברטדורס S,D
2.40 1.75 3.40
03:30 330 מעל/מתחת שערים(2.5) - ולז סארספילד/ריבר פלייט גביע ליברטדורס S,D
1.90 1.45
03:30 331 טולימה - פלמנגו גביע ליברטדורס S,D
2.70 2.60 2.00
03:30 332 טולימה (1+) - פלמנגו גביע ליברטדורס S,D
1.45 3.30 3.90
03:30 333 סך הכל שערים(2-3) - טולימה/פלמנגו גביע ליברטדורס S,D
2.40 1.75 3.40
03:30 334 מעל/מתחת שערים(2.5) - טולימה/פלמנגו גביע ליברטדורס S,D
1.90 1.45
03:30 335 דפורטיבו טאצ'ירה - סנטוס סוד אמריקנה S,D
2.40 2.55 2.25
03:30 336 דפורטיבו טאצ'ירה (1+) - סנטוס סוד אמריקנה S,D
1.35 3.45 4.50
03:30 337 סך הכל שערים(2-3) - דפורטיבו טאצ'ירה/סנטוס סוד אמריקנה S,D
2.45 1.75 3.30
03:30 338 מעל/מתחת שערים(2.5) - דפורטיבו טאצ'ירה/סנטוס סוד אמריקנה S,D
1.90 1.45
03:30 339 דפורטיבו קאלי - מלגאר סוד אמריקנה S,D
1.45 3.05 4.40
03:30 340 דפורטיבו קאלי - מלגאר(1+) סוד אמריקנה S,D
2.35 3.00 2.05
03:30 341 סך הכל שערים(2-3) - דפורטיבו קאלי/מלגאר סוד אמריקנה S,D
2.60 1.75 3.10
03:30 342 מעל/מתחת שערים(2.5) - דפורטיבו קאלי/מלגאר סוד אמריקנה S,D
1.75 1.55
05:00 345 סיאטל - מונטריאול MLS S,D
1.60 2.90 3.60
05:00 346 סיאטל - מונטריאול(1+) MLS 00
2.65 3.20 1.80
05:00 347 מעל/מתחת שערים(2.5) - סיאטל/מונטריאול MLS 00
1.65 1.65
05:05 350 ראיה 2 אקפנסיון - אתלטיקו מורליה מקסיקנית שניה, אפרטורה S,D
2.95 2.75 1.85
05:30 351 לוס אנג'לס אפ.סי - דאלאס MLS S,D
1.50 3.15 3.65
05:30 352 לוס אנג'לס אפ.סי - דאלאס(1+) MLS 00
2.40 3.30 1.90
05:30 353 מעל/מתחת שערים(2.5) - לוס אנג'לס אפ.סי/דאלאס MLS 00
1.50 1.85
05:30 354 לוס אנג'לס גלקסי - מינסוטה יונייטד MLS S,D
1.60 3.20 3.25
05:30 355 לוס אנג'לס גלקסי - מינסוטה יונייטד(1+) MLS S,D
2.45 3.50 1.80
05:30 356 סך הכל שערים(2-3) - לוס אנג'לס גלקסי/מינסוטה יונייטד MLS S,D
4.70 1.95 1.80
05:30 357 מעל/מתחת שערים(2.5) - לוס אנג'לס גלקסי/מינסוטה יונייטד MLS S,D
1.35 2.15
05:30 358 פורטלנד - יוסטון MLS S,D
1.55 3.10 3.60
05:30 359 פורטלנד - יוסטון(1+) MLS 00
2.40 3.30 1.85
05:30 360 מעל/מתחת שערים(2.5) - פורטלנד/יוסטון MLS 00
1.50 1.85