ההסתדרות הלאומית, המייצגת את שופטי הכדורגל באמצעות משרד עורכי הדין בטי מצר לוי ורוית קרן-רוזין, פנתה היום (שלישי) להתאחדות לכדורגל זאת על מנת להודיע כי רק לאחר קבלת מספר מסמכים יהיה ניתן לקיים את השימועים ל-30 שופטי הכדורגל שהוזמנו בפני הוועדה המקצועית להיום (רביעי).

בפנייה בין היתר, נכתב: “לפיכך היום (רביעי) לא יתייצבו השופטים ו/או עוזרי השופטים לשימועים האמורים. זכותם של השופטים ו/או עוזרי השופטים שזומנו לשימוע לקבל את המסמכים האמורים אשר לאורם התקבלה ההחלטה לזמנם לוועדה המקצועית”.

“נדרשת ההתאחדות להעביר לידי הח”מ את המסמכים הבאים: 1.5 תיקו האישי של כל שופט ו/או עוזר שופט. 5.2 הדיוח התקופתי אשר הועבר לידי הוועדה בדבר מספר משחקים, הציונים אותם קיבלו ובפרט ביחס לאירועים הקריטיים המצוים במחלוקת ואשר בגינם זומנו השופטים ו/או עוזרי השופטים לשימוע”.

כמו כן, נדרשו המסמכים: “3.5 פרוטקול הוועדה הדיונים המתקיימים בשגרה לגבי השופטים שזומנו לשימוע. 4.5 טבלאות דירוג, 5.5 צילומי וידאו של משחקים אשר הועברו לידי הוועדה. 5.6 הביקורות שנערכו על ידי המבקרים. 5.7 דוחו”ת משקיף שבוצעו לשופטים ו/או עוזרי שופטים. מוצע כי הישיבה תיקבע ל-21.6.18”.

השופט צביקה לוי הגיש בקשה לדחייה 

כמו כן, משרד עורכי הדין של שי אליאס ושות’, המייצג את השופט צביקה לוי, פנה לאיגוד השופטים בהתאחדות לכדורגל גם כן במטרה לדחות את השימוע שנקבע לשופט עד קבלת המסמכים בשבוע ימים או לחלופין להזיז את שעת השימוע ל-14:00. בנוסף, צויין: “אבקש פירוט בנוגע לשימוע בשל דירוג מבקרים או יכולת מקצועית ולפי איזו הוראה בתקנון נעשה הליך זה. למרשי טענות כבדות משקל בנוגע להליך זה לרבות לעניין לחוקיותו של הליך זה ועל כך שלא נעשה בלב פתוח ונפש חפצה”.