שערוריה גדולה התרחשה היום (רביעי) בשעות הצהריים באחד השימועים שנערכו לשופטים השונים באיגוד השופטים לפני הדחתם. השופט צביקה לוי ועורך דינו שי אליאס התייצבו בפני הוועדה המקצועית, שכוללת את טלאל דראושה, חיים יעקב, לירן וקסברגר, יוסי בנישתי ומנכ”ל האיגוד יריב טפר (כמו כן נכח בשימוע שמוליק שטייף).

תחילה פנה עו”ד אליאס לחברי הוועדה המקצועית ושאל האם פרט לדראושה יש לוועדה תוקף או סמכות לדון בנושא, האם לא הסתיימה תקופת הכהונה של הוועדה כבר בסוף חודש מאי?

עו"ד שי אליאס (רדאד ג'בארה)

אף אחד מהנוכחים לא הסכים לאשר שלוועדה יש אישור בתוקף. עו”ד אליאס פנה לעורך הדין מטעם איגוד השופטים, שנכח גם הוא בשימוע, וביקש שיתחייב לפרוטוקול כי לוועדה יש תוקף. עורך הדין של האיגוד לא עשה כן, ולכן עו”ד אליאס טען כי אין תוקף או סמכות לוועדה.

עוד הוסיף עו”ד אליאס, כי ביקש ופנה לקבלת העתק של כל דו”חות הביקורת שניתנו על צביקה לוי לכל אורך עונת 2017/18, כולל הדו”ח המסכם. בתגובה נמסר לעו”ד אליאס כי לא ניתן לתת לו העתקים של הדו”חות, ורק חלק מהם הוצגו בפניו במחשב.

עו”ד אליאס טען כי לא ניתן לדעת או לברר אם היו טעויות הקלדה כאלו או אחרות, או אם מדובר בכל החומרים, ולכן אי אפשר לערוך כך שימוע ואין לו ולצביקה לוי מה לחפש בשימוע. הוועדה טענה מצדה שהיא תמשיך לדון בעניינו של השופט כרגיל, ושניהם עזבו את החדר.

תגובת איגוד השופטים: "אין כל קשר בין חוזי ההעסקה לבין סמכות מקצועית. כך גם נאמר במעמד השימוע. הוועדה ביקשה לקיים דיון מקצועי עם השופט ונציגו, אולם הם בחרו להתבצר בטענות מקדמיות ובשלב מסוים בחרו לקום ולעזוב את השימוע. הטענות והחומר המקצועי היו אמורים לבוא בפניו, אולם כאמור, הוא בחר לקום וללכת".