לא ייאמן, עיריית יהוד-מונוסון זרקה את ארגון החירשים מפעילות לתקופת חודשי הקיץ ומצפצפת על פסק דין של בית המשפט בדרך של פשרה. בתחילת הפרשה, אס"ח, (ארגון ספורט חירשים) הגישה עתירה נגד עיריית יהוד-מונסון באמצעות עו"ד דליה בושניסקי לאור הדרתה מאולם ספורט, אותו התחייבה העירייה להעמיד לרשות אס"ח, תוך שהיא גוזלת כסף שהמדינה העבירה לעירייה באמצעות הטוטו לטובת הארגון.

כידוע, עיריית יהוד-מונוסון קיבלה 572 אלף שקל, כספי תמיכה באס"ח מהטוטו לטובת שיפוץ אולם "ששון", וזאת כנגד התחייבותה של העירייה כלפי אס”ח וכלפי הטוטו להעמיד את האולם המשופץ למשך 10 שנים, 15 שעות בשבוע, כל השנה.

לאחר 5 שנות פעילות באולם הודיעה העירייה לאס"ח כי מבחינתה ההסכם (ל-10 שנים כזכור, ג.ל.) הסתיים והארגון (ספורטאים חירשים) לא יכול לעשות שימוש עוד באולם. לאחר מכן הארגון עתר נגד העירייה לבית המשפט וניתן פסק דין בחודש דצמבר 2017, אשר חייב את העירייה לעמוד בהתחייבותה המקורית בשינויים מסוימים. אס"ח הסכימה לעשות שימוש ב-4 שעות אולם מתוך הסך שהוקצו לארגון בסביון במקום באולם ששון.

עו"ד דליה בושינסקי

במסגרת פסק הדין, שניתן על דרך של פשרה, הצהירה העירייה כי לא תוכל להתחייב מראש למימון האולם בסביון לטובת אס"ח בחודשי הקיץ, ובית המשפט קיבל את עמדתה, תוך שחייב אותה למצוא פתרון אלטרנטיבי הולם לחודשי הקיץ. העירייה דחתה את פניית הארגון לאפשר לו פעילות בחודשי הקיץ. בעקבות כך, בכוונת אס”ח לעתור שוב לבית הדין לעניינים מנהליים, על כל המשמעויות הכספיות הכרוכות בכך.

מעיריית יהוד-מונסון נמסר: “עיריית יהוד-מונוסון מכבדת ופועלת לפי הפשרה שהושגה בבית המשפט בעניין המדובר. כפי שידוע לכל גוף הפועל ומסקר את תחום הספורט, שנת פעילות של כלל ארגוני הספורט מתחילה בחודש ספטמבר ומסתיימת בסוף חודש יוני, כך מוסדר בכל ליגות הספורט בארץ, בכל החוזים להם כפופות העיריות, וזאת על מנת לאפשר חופשה גם לעובדי מרכזי הספורט השונים וגם למען היערכות לקראת שנת הלימודים הבאה.

“מתוך הרצון לבוא לקראת ארגון החירשים, סיפקה העירייה לארגון חודש פעילות נוסף (יולי) וכן אולם ספורט נוסף בו יכולים להתאמן בחודשי הפעילות לפי הצרכים שלהם ביישוב סמוך ועל חשבון העירייה. אף ארגון ספורט זה או אחר לא מתאמן באולמות הספורט בעיר בחודש אוגוסט. נמשיך ונסייע לארגון החירשים וכן נמשיך ונפעל ע"פ הוראות כל דין”.