קייראט
אנגורדאני
  3 - 0   הסתיים
וולטר ואגנר שער עצמי (5)
באורזיאן עיסמקאן הבקעת פנדל (24)
מרטון אפל שער (90)