תקצירי כדורגל
3:3 לווסטרן סידני וחמד מול מלבורן סיטי
4:22 דקות